Door Erica Bastiaans op 28 januari 2023

Onderwijs en jongeren in Haarlem

Op 28 november waren de bestuurders van Spaarnesant, Dunamare en het Stedelijk Gymnasium in de commissie Samenleving om de jaarverslagen te bespreken. We hebben vragen gesteld over het lerarentekort, onderwijshuisvesting en de besteding van de NPO-gelden.

Waar de bestuurders vooral aandacht voor vroegen, was de mentale gezondheid van jongeren na de coronaperiode. Leraren maken zich zorgen over hun leerlingen. Na de lockdowns, waarin ze veel thuis zaten, zijn leerlingen moeilijk weer ‘aan’ te krijgen. Ze leren minder goed, hebben moeite met plannen en lijken apatisch. Ze maken zich zorgen over de toekomst, het klimaat, de oorlog in Oekraine. Ook maken leerlingen thuis veel mee. Niet naar school gaan betekende ook weinig contact met leeftijdsgenoten en alle leuke en vervelende dingen die daarbij horen. Hun sociale en emotionele ontwikkeling heeft stilgestaan.

In Haarlem is er 3,5 ton beschikbaar op scholen om o.a.psychische klachten bespreekbaar te maken. Een mooi voorbeeld hiervan dat vorige week in het Haarlems Dagblad stond over een project met derdeklassers op het Haarlem College. Het HC was proefschool voor het project Backt o School van Sparq Jeugdhulp, waarbij leerlingen spreken over hun gevoelens, dat het goed is om hierover te praten en dat het oké is als je je even niet oké voelt. Leerlingen en mentoren zijn enthousiast over deze aanpak.
In de komende maanden staan Onderwijshuisvesting, het lerarentekort en de besteding van NPO-gelden weer op de agenda van de commissie Samenleving, maar het weer ‘aan’ krijgen van jongeren en wat daarvoor nodig is, krijgt zeker onze aandacht.

Erica Bastiaans

Erica Bastiaans

Wat wil je de komende periode als raadslid bereiken? Als lid van de commissie Samenleving ben ik woordvoerder op Onderwijs en Maatschappelijke Ondersteuning Na 1,5 jaar in de raad is mijn motivatie nog steeds: kinderen in Haarlem een goede start geven. Eerlijke kansen creëren voor alle kinderen en ouders daarbij betrekken. Het mag niet uitmaken

Meer over Erica Bastiaans