Door Artie Ramsodit op 1 september 2014

Wel of geen tegenprestatie bij bijstand?

In het Haarlemse coalitieakkoord tussen D66, PvdA, CDA en Groen Links is afgesproken dat de tegenprestatie bij het ontvangen van een uitkering niet verplicht is. Echter, volgens de nieuwe participatiewet is het vanaf 1 januari 2015 wel verplicht om een tegenprestatie te leveren als je een uitkering ontvangt.

De lokale afspraken en de nieuwe landelijke wetgeving botsten met elkaar en dat is een lastige kwestie. Het college van Haarlem stelt voor vast te leggen dat je de tegenprestatie zelf kunt invullen en kunt organiseren. Ook wordt voorgesteld dat de tegenprestatie minimaal twee uur per week is voor minimaal 3 maanden per jaar.

Bij de tegenprestatie vindt de PvdA het belangrijk dat rekening wordt gehouden met wat mensen kunnen. Ook wil de PvdA dat de tegenprestatie bijdraagt aan het zo snel mogelijk vinden van regulier werk. Als je geen werk hebt wil je nog steeds je steentje bijdragen en niet aan de kant staan. Het is daarom nodig dat de kennis en ervaring van Haarlemmers die op zoek zijn naar werk wordt benut en verder groeit. In Eindhoven vragen sociale wijkteams in het contact met burgers die hulp nodig hebben ook wat zij zelf voor anderen in de wijk kunnen betekenen. Zo ontstaat er een positief gesprek vanuit wederzijds respect.

Ik vind het een goed idee dat het college van Haarlem voorstelt een participatiemarkt te organiseren. Hierdoor ontmoeten organisaties die participatieplekken willen bieden en Haarlemmers die op zoek zijn naar werk elkaar. De kans op werk groeit door contact en een breder netwerk. We letten daarbij wel op of aanbieders van deze participatieplekken geen misbruik maken van de situatie om zo ‘gratis’ werknemers binnen te halen.

De PvdA wil graag met Haarlemmers in gesprek over de participatiewet. Daarom organiseren we dit najaar een bijeenkomst hierover in Haarlem. U bent van harte welkom om mee te praten en kunt zich opgeven via secretarispvdahaarlem@gmail.com.

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit