Door Artie Ramsodit op 18 augustus 2015

Wachttijd bijstandsuitkering te lang

In Haarlem is sprake van vier weken wachttijd voor de toekenning bijstandsuitkering. De PvdA Haarlem is van mening dat het niet wenselijk is dat Haarlemmers in (verdere) financiële problemen komen door het hanteren van deze standaard werkwijze waarbij een aanvrager 4 weken in de wachtkamer wordt gezet.

 

Haarlemmers vragen bijstand aan omdat ze de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Bijstand is een tijdelijk vangnet. Als je dringend financiële bijstand nodig hebt, dan is vier weken wachtten erg lang. De PvdA Haarlem heeft via het PvdA Ombudsteam, vaker het signaal gekregen dat deze wachttijd tot financiële problemen kan zorgen bij de aanvrager. Artie Ramsodit; ‘Haarlemmers moeten niet de dupe moeten worden van de vier weken wachttijd. We willen daarom weten of deze vier weken wachttijd echt nodig is of overbodig’. De PvdA Haarlem heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit

Waar ben je naar op zoek?