Door Fractie op 19 november 2015

Op bezoek bij Haarlem Effect

Via Twitter werd de fractie onlangs uitgenodigd voor een bezoek aan welzijnsorganisatie Haarlem Effect. De fractie maakte op maandagavond 16 november bij jongerencentrum Flinty’s kennis met diverse medewerkers van de organisatie. Zij vertelden hoe zij zich elk op hun eigen terrein inzetten voor het welzijn van Haarlemmers en in het bijzonder kwetsbare groepen.

De rode lijn door het werk van Haarlem Effect betreft het verbinden van mensen en vergroten van participatiemogelijkheden. Zo worden er via de speelgroepen opvoedtips uitgewisseld tussen ouders én een wijkverpleegkundige. Aan wijktafels wordt er in gesprek gegaan met bewoners, over wat er bijvoorbeeld mist in het aanbod voor jongeren. Daarnaast zijn er veel vrijwilligersfuncties waarin Haarlemmers zichzelf kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering of taal.

Het werk van Haarlem Effect is voortdurend in ontwikkeling. Er wordt sinds enkele jaren veel nauwer samengewerkt met andere organisaties. Het jongerenwerk heeft voorbeeld met 6 andere partijen een offerte ingediend om gezamenlijk te werken aan voorkoming van voortijdig school verlaten. Er wordt ook meegewerkt aan de sociale wijkteams. Door deze nieuwe werkwijze komen medewerkers in contact met Haarlemmers die eerder veel moeilijker te bereiken waren. Echter, er ontstaan daardoor ook dilemma’s over het maken van keuzes en stellen van prioriteiten.

De PvdA staat voor een Haarlem waar we het samen doen. Een stad waar we opkomen voor elkaar, waar iedereen een eerlijke kans heeft om het beste uit zichzelf te halen en waar we samen investeren in een goede toekomst voor iedereen. Een stad waar we samen vooruit komen. Het werk van organisaties als Haarlem Effect levert daar een belangrijke bijdrage aan.

De PvdA-fractie wil zoveel mogelijk zien en horen van wat er in de stad speelt. Elke maand bezoeken de fractieleden daarom een Haarlemse organisatie, bedrijf of bewonersinitiatief. Eerder dit jaar bezocht de fractie bijvoorbeeld de daklozenvoorziening van Stem in de Stad, scoutingvereniging Brigitta en bierbrouwerij Jopen in de Waarderpolder.

Fractie

Fractie

We zijn met 6 fractieleden in de gemeenteraad (39 leden) vertegenwoordigd. De fractie wordt versterkt door 2 schaduwfractieleden en een fractiemedewerker. De PvdA-fractie houdt elke maandag inloopspreekuur tussen 19:30 en 20:00 uur in de fractiekamer in het stadhuis (ingang Prinsenhof). Aanmelden kan via algemene e-mail of door contact op te nemen met één van de

Meer over Fractie