Jeugdhulp

Zeker zijn van veilig opgroeien.

Voor jongeren waarbij er zaken misgaan, al dan niet door hun thuissituatie, is er snel goede hulp nodig. De gemeente heeft daarin nu een belangrijke verantwoordelijkheid. Haarlem heeft veel goede stappen gezet, maar het kan nog beter. Het uitgangspunt is: beperkte hulp snel en dichtbij huis met specialistische hulp als dat nodig is. Daarvoor is het nodig dat de gehele keten van Jeugd- en Pleegzorg optimaal samenwerkt, waarbij de middelen effectief en efficiënt benut worden en de kinderen centraal staan. De PvdA heeft de volgende concrete voorstellen:

  • We zorgen ervoor dat de wachtlijsten voor jeugdhulp in Haarlem snel worden opgelost.
  • De cjg’s moeten kunnen beschikken over meer specialistische kennis, zodat problemen die niet in de teams kunnen worden opgelost snel en adequaat worden doorverwezen.
  • De gemeente stimuleert dat de cjg’s nauw samenwerken met huisartsen en sociale wijkteams.
  • We willen meer aandacht voor preventie op basis van signalen zoals spijbelen en door extra aandacht voor gezinnen waarin kinderen een grote kans hebben op achterstanden.
  • Ter ondersteuning en bescherming van kinderen in onveilige situaties zal er blijvende steun zijn voor het regionale centrum voor kindermishandeling en seksueel geweld.
  • We willen passende begeleiding voor jongeren die de jeugdzorg verlaten omdat ze 18 zijn geworden.