Door Martien Brander op 13 januari 2017

Blijf Groep: nu vooruit kijken

Er is een diepe kloof geslagen tussen de Blijf Groep en een aantal (voormalige) cliënten. Zoveel is duidelijk, en dat is heel erg. Vertrouwen en veiligheid, zeker in een zo’n kwetsbare situatie als van vrouwen in de vrouwenopvang is essentieel. De commissie samenleving besprak het onderzoek van BING naar een aantal (vermeende) misstanden. De PvdA wil de blik vooruit richten.

Ongeveer anderhalf jaar geleden kwam Blijf Groep in opspraak, met name in de locatie IJmond. Naar de meldingen is onderzoek gedaan (zie een eerder bericht). De conclusie is dat er een aantal zaken mis was, met name op het gebied van hygiëne. Voor het gevoel van de melders (en hun belangenbehartiger Femmes For Freedom) ging het over meer. Er is een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Blijf Groep zelf. En nu vanuit de gemeente. Ook tijdens de bespreking in de commissie op donderdag 12 januari bleek dat in de relatie tussen de melders (en Femmes For Freedom) en Blijf Groep een forse deuk is gekomen.

We hebben als commissie vertrouwen gesteld in het aanvullende onderzoek door BING. Hiervoor heeft de commissie Samenleving eerder met de onderzoekers kunnen spreken. De PvdA is ervan overtuigd dat het onderzoek integer en zorgvuldig is gevoerd. Maar de kloof is er niet mee gedicht. Wij willen ons focussen op de hulpverlening in de vrouwenopvang en op hoe het beter moet worden.

De locatie en de opvang in groepsverband is achterhaald. De locatie wordt ook gesloten. Vrouwen en kinderen worden er opgevangen, weg van hun eigen plek. Nieuwe ontwikkelingen in de zorg zijn dat je mensen zoveel mogelijk moet opvangen in hun eigen omgeving. Dat je hulpverlening en wonen moet scheiden van elkaar. Blijf Groep geeft zelf ook aan en er is op landelijk niveau ook discussie over. Ook wij als gemeente moeten die discussie voeren in het licht van onze rol bij Maatschappelijke Ondersteuning.

Er is veel te verbeteren. Veel beter contact tussen Blijf Groep en de gemeenten over bijvoorbeeld doorstroom naar een woning. Veel beter contact tussen gemeente en de vrouwenopvang om te bekijken hoe het gaat. Er moet er partnerschap zijn om de vinger aan de pols te houden, dus moeten er regelmatig gesprekken op locatie worden gevoerd.

En de hulpverlening zelf. Hoe zorgen we ervoor dat ook daar de paarse krokodil voor eeuwig wordt verjaagd? En omdat schulden bijna altijd een rol spelen, vinden we dat er ook altijd schuldhulpverlening moet zijn bij de opvang. En dat er breder moet worden gekeken, vanuit de situatie van de vrouwen en kinderen zelf. De ogen richten op de toekomst.

Martien Brander

Martien Brander

Haarlem kent een paar grote uitdagingen: de financiën moeten op orde en er komen veel taken naar de gemeente. Er is een krachtig gemeentebestuur nodig en een gemeenteraad die kritisch controleert. Daar kan en wil ik graag aan bijdragen, omdat de gemeente er moet zijn voor zijn inwoners. Tegelijk zie ik grote kansen voor onze

Meer over Martien Brander