Door Joyce Langenacker op 15 juli 2016

Nieuwe koers voor werk en inkomen

Meedoen, ook als je (tijdelijk) afhankelijk bent van een (gemeentelijke) uitkering. Dat is ons streven. Maar hoe doen we dat? Hoe kunnen we Haarlemmers met een bijstandsuitkering blijven activeren? Door ze vaker te spreken, te zien.

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente gaat een omslag maken en wil de klanten meer in beeld hebben. We willen terug naar ken je klant. Maar dat niet alleen: ook naar ken de stad. Veel klanten maken al gebruik van activiteiten of diensten uit de stad. Samen met de partners in de stad kijken we wat iemand nodig heeft om weer mee te kunnen doen.

Betaald werk is het belangrijkste streven, want dat helpt mensen uit de financiële zorgen en geeft eigenwaarde. Maar (tijdelijk) vrijwilligerswerk of meedoen met behoud van uitkering is ook mogelijk. Dat betekent dat we creatiever willen omgaan met regels en in kansen willen denken. Regelluwe ruimte zoals die ook in andere steden wordt toegepast. Dit helpt om mensen met behoud van uitkering bijvoorbeeld te laten deelnemen aan een coöperatie.

GroenLinks en PvdA dienden hiervoor een motie in en daarmee gaan we aan de slag! Doelgroepen bepalen en maatwerk leveren zijn hierbij belangrijk. Jongeren hebben iets anders nodig dan ouderen. Mensen die ondernemer willen worden, willen we actiever ondersteunen.

Gisteren ging officieel een nieuw werkervaringsproject bij DSS en de IJsbaan van start. Een mooie kans voor mensen die al langdurig in de uitkering zitten, zij kunnen aan de slag met behoud van de uitkering. En het is goed voor de sportverenigingen die extra handjes krijgen. En het project werkt nu al: in drie weken tijd stroomde al een van de deelnemers uit naar betaald werk.

Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maak ik als wethouder deel uit van het college van B&W, dat bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Voor mijn taakgebieden kunt u mijn portefeuille inzien. “Sociaal-democratie in Haarlem is voor mij het kloppende hart in onze mooie stad. Een hart dat sneller klopt voor mensen die het even

Meer over Joyce Langenacker