Door op 24 februari 2016

Haarlem op weg naar een excellente fietsstad

Haarlemmers moeten zich gezond, veilig en snel kunnen verplaatsen. Daarom vindt de PvdA het belangrijk om fietsverkeer zoveel mogelijk de ruimte te geven in de stad. De afgelopen tijd heeft de fractie zich al sterk gemaakt voor een autoluwere binnenstad en meer voorrang voor fietsers en voetgangers boven het andere verkeer.

Op maandag 1 februari ging de fractie in gesprek met de Fietsersbond, om te horen en zien wat de stand van zaken is van het fietsen in Haarlem én wat er nog verbeterd kan worden. De fiets blijkt het meest gebruikte vervoermiddel in Haarlem, vooral als zij gaan winkelen. Het is voor ondernemers van belang goed bereikbaar te zijn met de fiets.

In de toekomst zal het fietsgebruik alleen maar toenemen, dus het is belangrijk om daar op voorbereid te zijn. Dat kan door meer te investeren in goede fietsparkeerplekken, een fietspadennetwerk dat ontvlecht is van het autoverkeer en veel aandacht voor fietsers bij het ontwerp én onderhoud van de openbare ruimte. Maar ook door de gewenste fietssnelweg tussen Haarlem en Amsterdam aan te leggen, deze staat binnenkort op de agenda van de raad.

Zo houden we Haarlem bereikbaar, leefbaar en schoon!