Door Ienke Verhoeff op 27 september 2021

Gereguleerd parkeer is geen betaald parkeren

In Haarlem moeten de komende jaren 10.000 woningen worden gebouwd. Het is onmogelijk om een parkeerplaats per woning in de openbare ruimte te realiseren binnen de bestaande wijken, laat staan voor meer dan één auto.

Wij willen dat de huidige wijkbewoners, en de in deze wijken gevestigde bedrijven en instellingen, geen extra overlast krijgen door de komst van de nieuwe woningen. Dat is geen eenvoudige opgave. Natuurlijk is het goed dat mensen verleid worden om andere vormen van vervoer te kiezen dan de auto, maar daar alleen redden we het niet mee.

In met name de Ontwikkelzones in Noord, en deels in Zuidwest, wordt 50% van de woningen gebouwd als sociale huurwoningen en is in de omgeving of nabij de nieuwbouw, nu geen gereguleerd parkeren. Natuurlijk wordt bij grote nieuwbouwontwikkelingen geëist dat er ondergronds (of tenminste op eigen terrein) voldoende parkeerfaciliteiten worden gerealiseerd, eventueel aangevuld met het aanbieden van deelauto’s.

Het afnemen van een parkeerplaats kan bij sociale huurwoningen niet worden afgedwongen. Met andere woorden; als mensen wel een auto hebben maar onvoldoende geld voor het huren van een parkeerplaats, of er geen geld voor overhebben, dan is de kans groot dat zij in de nabijgelegen straten gaan parkeren waar het gratis is. Bij koopwoningen en vrije sector huur kan huren of kopen van een parkeerplaats wel worden afgesproken, maar ook de tweede auto kan zo maar op straat worden gezet.

Overweeg je een woning te kopen of wil je in aanmerking komen voor een huurwoning, dan is het goed dat je van te voren weet of je in de omgeving vrij op straat kan parkeren, of dat er een vergunningstelsel geldt, waardoor jij en je bezoek niet langs de openbare weg kunt parkeren. Duidelijkheid is dus goed voor de nieuwe bewoners.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom heeft de PvdA-fractie met de andere coalitiepartijen aangegeven dat het noodzakelijk is dat gereguleerd parkeren nader uitgewerkt wordt om onnodig overlast te beperken.

Moet er overal in de stad betaald parkeren komen? In Haarlem is tot nu toe het beleid, dat pas als een wijk vraagt om “betaald parkeren”, de gemeente een draagvlakonderzoek uitvoert . Een dergelijk verzoek komt zonder uitzondering pas als de parkeerdruk in een wijk erg hoog is of als de bewoners zien dat, door het invoeren van betaald parkeren in de buurt naast hen, zij extra auto’s in de wijk krijgen. Er staan inmiddels al negen wijken in de wacht voor een draagvlakonderzoek.

Parkeren in de openbare ruimte kost de stad altijd geld. Daarom is het college gevraagd om nader uit te werken op welke wijze gereguleerd parkeren kan worden ingevoerd. Daarbij is nadrukkelijk het nultarief voor de huidige bewoners een optie. Of gratis parkeren moet gelden voor één auto, of ook voor de tweede auto, wordt ook onderzocht. Evenals de wijze van uitrollen; alleen invoeren bij de Ontwikkelzones? Of daar slechts mee beginnen? Ook is het belangrijk om uit te zoeken wat het perspectief is als bij een nultariefgebied toch te veel auto’s op straat komen, of dat de wijk parkeerplaatsen liever invult met groen of speelplekken. Kan een wijk dan vragen om een vergunningen plafond?

Natuurlijk worden wij door de auto-minnende partijen beticht van misleiden, want gereguleerd parkeren kent Haarlem alleen als betaald parkeren. Als bestuur van de stad kun je echter ook kiezen voor een nieuwe regiem. Ja, het verlenen van een vergunning kost geld en handhaving ook. Maar door de nieuwe huizen komt er ook extra geld binnen (OZB-bijdragen).

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

Wat wil je de komende periode als raadslid bereiken? Ik wil een bijdrage leveren aan uitwerking van de Ontwikkelzones, vol met woningen, waarvan veel sociale huur en voorzieningen die daar bij horen. Plannen waar wordt voorgesorteerd op klimaatmaatregelen en veel groen rond en op de woningen.  Ook werk ik graag mee aan het inpassen van

Meer over Ienke Verhoeff

Waar ben je naar op zoek?