Gemeenteraad geeft groen licht voor verwerving Jeugdhulp

Door Bas Sepers op 20 oktober 2021

Na uitvoerige discussies in de Commissie Samenleving heeft de gemeenteraad van Haarlem op donderdag 14 oktober 2021 ingestemd met de Regiovisie Jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland. Op basis daarvan start nu het traject om met aanbieders van jeugdhulp te komen tot (langjarige) contracten. De voorziene contractduur is negen jaar met tussentijdse evaluatie-momenten waarmee voor de gemeente Haarlem alleen al voor die periode een bedrag van circa 350 miljoen euro gemoeid iss.

De te bereiken doelen zijn:

  • Ouders, kinderen en jongeren kunnen, met steun van hun omgeving, omgaan met de gewone hobbels in het opvoeden en opgroeien;
  • Kinderen en jongeren krijgen tijdig de best passende hulp (zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig);
  • Kinderen en jongeren groeien zo thuis mogelijk op;
  • Kinderen en jongeren groeien veilig op;
  • Jeugdhulp en onderwijs zetten zich in samenhang in voor de ontwikkeling van jeugdigen;

Op zich allemaal doelen waarmee je het niet oneens kunt zijn. De kernvraag zit hem erin hoe dat geregeld gaat worden. En dat is in deze fase allerminst duidelijk. Het College van B&W zet in op een zogeheten dialooggerichte aanbesteding. In overleg met de aanbieders wordt het gewenste aanbod en de daarvoor te betalen prijs ontwikkeld. In de eerste fase worden aanbieders geselecteerd waarmee de diepte ingegaan wordt. In de tweede fase worden met die geselecteerde aanbieders afspraken ontwikkeld die uiteindelijk neergelegd moeten worden in contracten.

De gemeenteraad heeft in een aantal moties het College van B&W nadere aandachtpunten meegegeven voor dat verwervingsproces. De motie van mijn hand om de gemeenteraad in de diverse fasen van het proces in positie te brengen en te houden werd met algemene stemmen aangenomen. Het is van groot belang dat we als Raad de vinger aan de pols kunnen houden.

Immers, uiteindelijk zijn wij als raadsleden verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van jeugdhulp tegen aanvaardbare kosten. Dat zijn we onze jeugd verplicht!

 

Bas Sepers

Bas Sepers

Ik ben geboren in 1950 en opgegroeid in Haarlem-Noord. Na de middelbare school vertrok ik uit Haarlem om er in 2015 weer terug te keren. Ik woon nu midden in het centrum. Mijn werkzame leven bracht ik door bij de Rijksoverheid (ruim 20 jaar) en in het bedrijfsleven (financiële en zakelijke dienstverlening). Geïnspireerd door Joop

Meer over Bas Sepers