Door Matin Abbasi op 5 oktober 2021

Fietsfrustratie is eindelijk voorbij!

Na jaren van frustratie, hobbels, bijna-ongelukken en gevaarlijke situaties wordt het fietspad op de Rijkstraatweg & Schoterweg eindelijk aangepakt! Hiermee is een van de grootste ergernissen van fietsend Haarlem voorbij. Vanaf het vierde kwartaal van 2021 gaan de werkzaamheden beginnen.

De PvdA is erg blij dat de raad ingestemd heeft met deze verbetering van de fietspaden op de Rijkstraatweg en Schoterweg. Wij hebben echter ook aandacht gevraagd voor de bomen langs de fietspaden. Er bestaan namelijk zorgen over het effect van de betonplaten op groei van deze bomen. Wij hebben zowel in de commissie Beheer als de raadsvergadering aangegeven dat hier goed op gelet moet worden.

Al met al is de PvdA ontzettend blij dat fietsend Haarlem binnenkort weer veilig en comfortabel over de Rijksstraatweg en de Schoterweg kan fietsen.

Matin Abbasi

Matin Abbasi

Wat wil je de komende periode als raadslid bereiken? Ik vond het ontzettend leuk en eervol om de afgelopen jaren als Schaduwraadslid mij in te zetten voor de stad Haarlem. Ik heb in de commissie Beheer veel gesproken over vergroenen van onze gemeente, het stimuleren van het gebruik van de fiets en het OV en

Meer over Matin Abbasi