Door Diana van Loenen op 11 oktober 2015

Een ongemakkelijke Bestuursrapportage

Drie keer per jaar maakt de gemeente de zogenaamde Bestuursrapportage op. In deze Bestuursrapportage kun je terugvinden in hoeverre  de doelen voor het jaar worden gehaald en hoe de gemeentefinanciën er voor staan. Het is een manier om de temperatuur op te nemen van de gemeente.

Helaas was er maar weinig positiefs te melden in de tweede Bestuursrapportage van het jaar. Een aantal grote tegenvallers waar we in Haarlem geen invloed op hebben: (veel) minder geld uit Den Haag voor onze gemeente en een zomerstorm met veel schade. Al met al een gat van een miljoenen euro’s. Aan de andere kant zijn er ook meevallers. Helaas niet de meevallers die je zou wensen. Zo is er van het geld dat beschikbaar is voor de minima in Haarlem maar liefst 9 ton niet uitgegeven. Er wordt op dit moment gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het geld voor minima ook daadwerkelijk door Haarlemmers in de armoede wordt aangevraagd en bij hen terecht komt. PvdA-wethouder Langenacker komt aan het eind van het jaar met een voorstel hiervoor. Hoewel Haarlem het vergeleken met andere gemeenten lang niet slecht doet, moet het wat de PvdA toch beter. Daarnaast bleek bij de bestuursrapportage dat veel projecten in de openbare ruimte niet dit jaar kunnen worden uitgevoerd.

Kortom, het is flink de zeilen bijzetten dit jaar om toch tot een begroting in evenwicht te komen. De PvdA-fractie heeft daar soms een ongemakkelijk gevoel bij: ja, een degelijk financieel huishoudboekje is van groot belang, maar het feit dat geld niet wordt uitgegeven betekent niet dat dat beleid of die projecten niet belangrijk zijn. Gelukkig ziet de begroting voor 2016 er een stuk rooskleuriger uit, maar daarover een volgende keer meer.

Diana van Loenen

Diana van Loenen

Haarlem is een prachtige stad met veel mogelijkheden. Ik zet mijn ervaring als volksvertegenwoordiger en mijn kennis vanuit mijn werk in de Metropoolregio Amsterdam graag in om die mogelijkheden te benutten. Ik wil van Haarlem een stad maken die open staat voor nieuwe verbindingen met haar bewoners. En bovendien, een financieel gezonde stad. Een stad

Meer over Diana van Loenen