Door Privé: Moussa Aynan op 13 mei 2015

Duidelijkheid over fiscaal parkeren

De Haarlemse coalitiefracties D66, PvdA, GroenLinks en CDA zijn blij dat het college van B&W alsnog inspraak over het fiscaliseren van parkeren gaat houden. Door het moderniseren gelijktijdig te behandelen wordt recht gedaan aan de samenhang tussen beide onderwerpen.

Uit de gesprekken die wij als fractie de afgelopen weken individueel en tijdens de drie bijeenkomsten hebben gevoerd, bleek dat er te beperkt gecommuniceerd is met de belanghebbenden en dat er nog veel onduidelijkheden bestaan over fiscaal parkeren.

Zo werden er veel vragen gesteld over de bezoekersschijf, de tarieven en de parkeerdruk. Het is daarom goed dat hier alsnog helder over gecommuniceerd wordt en dat alle betrokkenen de kans krijgen op het plan te reageren.

Transparant communiceren met alle betrokkenen. Dit is wat D66, PvdA, GroenLinks en CDA ook in het coalitieprogramma hebben afgesproken over het onderwerp digitaliseren en fiscaliseren van parkeren.

Door modernisering en fiscaliseren te koppelen doet het college recht aan de wens om reacties op het fiscaliseren en ideeën over het moderniseren op te halen. We hebben namelijk gemerkt dat veel betrokkenen ideeën over moderniseren en oplossingen voor eventuele verhoging van de parkeerdruk willen aandragen.

Wij kijken met belangstelling uit naar het procesvoorstel dat de wethouder aan ons zal sturen waarin wordt beschreven hoe dit proces eruit zal zien.

Privé: Moussa Aynan

Privé: Moussa Aynan

kandidaat 3 GR2014 “Een stad waar degenen die het minst hebben, de crisis niet het meest gaan voelen. Een stad waar jongeren hun werkzame leven niet met een uitkering hoeven te beginnen. Een stad waar je afkomst of de wijk waarin je opgroeit niet bepaalt of je naar het vmbo of het vwo gaat. Een

Meer over Privé: Moussa Aynan