Door Jeroen Fritz op 30 oktober 2015

Begroting 2016: geen nieuwe bezuinigingen

Van 9 tot en met 12 november behandelt de gemeenteraad de Begroting 2016. In de Stadskrant van 29 oktober geef ik samen met Sjaak Vrugt (fractievoorzitter Actiepartij) alvast een eerste reactie op de begroting. “Het is goed om de financiën op orde te brengen. Maar niet ten koste van de meest kwetsbaren. Dat is gelukt.”

Begroting 2016: geen nieuwe bezuinigingen

Op 9, 11 en 12 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2016. Alle fracties geven dan hun reactie op de plannen van het college van B&W voor het komende jaar. Zij kunnen die plannen, mits hun voorstellen door de meerderheid van de raadsleden worden gesteund, dan nog aanpassen of zelf enkele nieuwe voorstellen doen. Wat gaat er in 2016 gebeuren?

De inkomsten bedragen in 2016 in totaal 508 miljoen euro. Het meeste geld gaat naar mensen die iets meer zorg nodig hebben (Ondersteuning en zorg, 24%), en verder voor beheer en onderhoud (24%), zoals beter openbaar vervoer.

Haarlem heeft in de afgelopen jaren flink moeten bezuinigen. Bezuinigingen die al zijn afgesproken (57 miljoen euro) blijven gelden, maar in 2016 zal er voor het eerst niet extra worden bezuinigd. Jeroen Fritz (fractievoorzitter PvdA): ‘Het is voor eerst sinds een jaar of vijf, zes dat er geen extra bezuinigingen zijn. Dat is opvallend en positief.’

Extra geld voor zorg en welzijn

Ongeveer de helft van het totale budget is bestemd voor welzijn, zorg en werk en inkomen (het zogenoemde Sociaal domein). Het college wil er in 2016 voor zorgen dat er meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, onder wie arbeidsgehandicapten, een reguliere baan vinden. Deels door zelf banen te creëren.

Het college heeft voor 2016 boven op het beschikbare budget nog extra 11 miljoen euro opzijgezet. De gemeente voert immers veel meer zorg- en welzijnstaken uit. Dat extra geld moet ervoor zorgen dat iedereen de zorg krijgt waar hij of zij recht op heeft. Daarnaast is er 800.000 euro extra speciaal voor armoedebeleid (speciale minimaregelingen). Fritz: ‘Het is goed om de financiën op orde te brengen. Maar niet ten koste van de meest kwetsbaren. Dat is voor de PvdA heel belangrijk. Dat is gelukt.’

Fietsvriendelijk

In 2016 wordt het openbaar vervoer toegankelijker. Zo komen er betere fietsenstallingplaatsen bij openbaar vervoerhaltes. Om het fietsgebruik te stimuleren wordt n 2016 gewerkt aan een fietssnelweg tussen Haarlem en Amsterdam-Sloterdijk. En er starten diverse pilots om het parkeren te verbeteren.

Wonen

Haarlem heeft net als veel andere steden te weinig socialehuurwoningen. Het college wil het aanbod vooral voor bijzondere groepen verbeteren en ook systeem van toewijzen zelf verbeteren. het Sjaak Vrugt (fractievoorzitter Actiepartij): ‘Er bestaat al lang woningnood. Dat had al veel eerder moeten worden aangepakt. Door leegstaande bedrijfspanden te verbouwen en prefabwoningen neer te zetten. Niet alleen voor asielzoekers, maar voor de honderden mensen op de wachtlijst.’

Een andere wens van de Actiepartij is dat er meer helderheid komt over het vastgoed, met name over leegstand en tijdelijke verhuur. Vrugt: ‘Wie maakt de keuze wie mag huren en onder welke voorwaarden? Dat moet veel inzichtelijker worden.’

Tekst: Patricia Kersbergen