Door Privé: Moussa Aynan op 10 oktober 2015

Amsterdamsevaart teruggeven aan de wijk

Het schetsontwerp voor de afwaardering van de Amsterdamsevaart is donderdag 8 oktober in de raadscommissie behandeld. In de schets worden drie varianten voorgesteld.

Het college stelt voor om voor variant twee ‘afwaardering met maatwerk’ te gaan. Maatwerk zou in dit geval bestaan uit het faciliteren van 200 extra auto’s per uur over de Amsterdamsevaart. Dat is wat we juist niet willen. Het is goed om even stil te staan bij waarom we de Amsterdamsevaart überhaupt willen afwaarderen. Het is ons te doen om het terugbrengen van fijnstof. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling die slecht is voor de gezondheid. Langs de Amsterdamsevaart worden de normen die aan fijnstof zijn gesteld regelmatig overschreden. Door het verkeer in te perken, wordt ook de uitstoot van fijnstof gereduceerd.

Zullen er door het afwaarderen van de Amsterdamsevaart opstoppingen ontstaan? Dat geloof ik niet, we hebben de afgelopen jaren gelukkig niet stil gezeten. Er is flink geïnvesteerd in de infrastructuur om het verkeer om de stad heen te leiden: De Fly-over van de N200 naar de Waarderpolder, de Waarderweg, de Schoterbrug en de Oudeweg. Dit is het moment om de Amsterdamsevaart terug te geven aan de wijk. Eindelijk kunnen die foeilelijke bloembakken weg. De vaart zal van een verkeersgoot in een groene stadsstraat veranderen. Eigenlijk is afwaarderen het verkeerde woord. Het is eerder een stap vooruit. Een stap in de richting van een schoner, mooier en groener Amsterdamsevaart die eindelijk onderdeel van de buurt gaat uitmaken.

Privé: Moussa Aynan

Privé: Moussa Aynan

kandidaat 3 GR2014 “Een stad waar degenen die het minst hebben, de crisis niet het meest gaan voelen. Een stad waar jongeren hun werkzame leven niet met een uitkering hoeven te beginnen. Een stad waar je afkomst of de wijk waarin je opgroeit niet bepaalt of je naar het vmbo of het vwo gaat. Een

Meer over Privé: Moussa Aynan