Ronald Schreuder

plv. afgevaardigde (congres) - afgevaardigde (politieke ledenraad)
wg Zorg (coördinator) | lid ombudsteam

Coördinator werkgroep Zorg.

Werkgroep Zorg

door Ronald Schreuder op 25 augustus 2014

De werkgroep is voor de zomer eenmaal bij elkaar gekomen. Na een nadere kennismaking tussen de deelnemers is  de taakstelling vastgelegd. De nadruk van de activiteiten komt te liggen op de ondersteuning van de raadsleden bij de voorbereiding van de decentralisatie van taken op het terrein van zorg en welzijn en op het signaleren van

lees verder »

Werkgroep Zorg en Welzijn in oprichting

door Ronald Schreuder op 11 mei 2014

Hierbij nodig ik u (zowel leden als niet-leden) uit om vanuit uw inhoudelijke kennis, ervaring of betrokkenheid bij activiteiten op het gebied “Zorg en Welzijn” aan deze werkgroep deel te nemen.

lees verder »

Congres kiest voor versterking Europese samenwerking

door Ronald Schreuder op 21 februari 2014
Foto Repke Klokke

Kort verslag van het PvdA congres op 15 en 16 februari 2014.

lees verder »