Door Ronald Schreuder op 25 augustus 2014

Werkgroep Zorg

De werkgroep is voor de zomer eenmaal bij elkaar gekomen. Na een nadere kennismaking tussen de deelnemers is  de taakstelling vastgelegd.
De nadruk van de activiteiten komt te liggen op de ondersteuning van de raadsleden bij de voorbereiding van de decentralisatie van taken op het terrein van zorg en welzijn en op het signaleren van mogelijke problemen op cliënt- en instellingsniveau.

Op de tweede bijeenkomst op woensdag 10 september 20.00 in de fractiekamer van de PvdA Haarlem in het stadhuis zullen wij ons met name richten op de instelling en het functioneren van sociale wijkteams in de gemeente Haarlem. Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er een werkbezoek gepland op 1 september aan het wijkteam in Parkwijk.

In de volgende bijeenkomsten, die in principe eenmaal per maand gehouden worden, zullen wij o.a. aandacht besteden aan de volgende onderwerpen

  1. De resultaten van de aanbestedingsprocedure. Is er voldoende kwantiteit en kwaliteit ingekocht door de gemeente?
  2. Is er voldoende samenhang tussen de verschillende gemeentelijke uitvoeringsmaatregelen in het kader van de WMO, de Participatiewet, de Jeugdwet etc?

De agenda van de bijeenkomsten wordt opgesteld in goed overleg met de deelnemende fractieleden Martien Brander en Artie Ramsodit.

De werkgroep staat open voor PvdA leden van de afdeling Haarlem, die zich bijzonder betrokken voelen bij dit beleidsterrein.

Aanmelden bij Ronald Schreuder ( tel: 06-17232503 of per mail r.schreuder@planet.nl  )

Ronald Schreuder

Ronald Schreuder

Coördinator werkgroep Zorg.

Meer over Ronald Schreuder