Ouderen

Zo lang mogelijk zelfstandig

Ons standpunt

ouderenHaarlem is een aantrekkelijke stad voor ouderen en moet dat ook blijven. Het aandeel oudere burgers zal de komende jaren flink toenemen.  Meer ouderen blijven steeds langer thuis wonen.

De mogelijkheid voor de oudere Haarlemmers om naar vermogen deel te nemen aan het openbare leven hoort voor de PvdA bij Haarlem. Ook voor het ouderenbeleid geldt voor onze partij dat er een vangnet moet zijn voor ouderen die dat het meeste nodig hebben. Voor ouderen zijn zaken als leefomgeving, mobiliteit(svoorzieningen), veiligheid, eenzaamheid, geestelijke en medische zorg van grote invloed op het welzijn en welbevinden.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We willen bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woonomgeving kunnen blijven;  We werken aan goede vervoersvoorzieningen om de mobiliteit van de ouderen zo goed mogelijk te kunnen handhaven;
  • Ouderen moeten zich veilig kunnen voelen. Daarom werken we aan een netwerk van vrijwilligers en beroepskrachten in de buurt en bijvoorbeeld een telefoonnetwerk. Ook zorgen we ervoor dat de gemeente of een zorgcentrum niet alleen per internet goed te bereiken is;
  • We zorgen voor goede thuiszorg die gebaseerd is op persoonlijk contact waarbij de persoonlijke relatie centraal staat. Dus niet elke dag een ander voor de steunkousen en weer een ander voor de douchebeurt;
  • Ouderen die extra steun nodig hebben krijgen dat;
  • We besteden extra aandacht aan bijzondere groepen zoals ouderen van allochtone afkomst of ‘roze ouderen’. We letten hierbij op knelpunten die speciaal voor deze groepen bestaan.

 

Nieuwsberichten over Ouderen

PvdA: geen maximumafstand voor gebruik OV-taxi

door Moussa Aynan op 16 februari 2014

De PvdA heeft donderdag 13 februari tegen het beperken van het gebruik van de OV-taxi voor mensen met een handicap tot maximaal 1500 kilometers per jaar gestemd. De PvdA steunde een motie van de Actiepartij. Helaas kreeg de motie geen meerderheid, omdat naast D66, VVD en CDA ook SP en Sociaal Lokaal tegen stemden.

lees verder »

Van Rijn: ‘Bewoners van Het Reinaldahuis hebben zelf de regie’

door Campagneteam op 13 februari 2014

“Het is mooi dat bewoners van Het Reinaldahuis zo lang mogelijk de regie over hun leven houden.” Dat zei Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens het bezoek op woensdag 12 februari aan het zorgcentrum in Haarlem. Samen met de lokale PvdA-lijsttrekker Jeroen Fritz sprak hij met medewerkers en bewoners.  

lees verder »