Door John Oomkes op 13 februari 2018

Status quo Kenaupark handhaven

De reconstructie rond het Kenaupark ligt stil. Dat is een zegen voor het park, het fietsverkeer en de bereikbaarheid – ook voor automobilisten. Hierbij mijn oproep om de winst van die status quo dankbaar te accepteren en de situatie grosso modo zo te laten zoals die nu is ontstaan.

Gek genoeg is dat resultaat niet het gevolg van planning, maar van een botsing tussen de gemeente en de Fietsersbond. De rechter gaf de laatste in november gelijk door te stellen dat de reconstructie tot gevaarlijke situaties leidde, vooral voor fietsers.

De westelijke doorgang van de Parklaan door het Kenaupark is sindsdien met betonblokken voor het autoverkeer afgesloten. Sindsdien loopt er een monitoring van de nieuwe situatie. Maar iedere Haarlemmer met ogen in zijn kop kan constateren dat de nieuw ontstane praktijk hier de beste oplossing biedt.

Het Kenaupark is een rustgevende plek geworden. Bestemmingsverkeer, ook gemotoriseerd, kan nog steeds overal komen. Filevorming richting Kinderhuissingel en spoorwegtunnel is weg. Ook het autoverkeer via de Kinderhuissingel richting spoorwegtunnel kan nu soepeler worden afgewikkeld.De status quo levert nu al voor fietsers een grotere veiligheid op. Die kan nog op detailpunten verbeteren.De nieuwe situatie in het park komt het groen daar ten goede en schept een ideaal klimaat voor (kleinschalige) evenementen.De route vanaf de Raaks over Kinderhuisvest naar de Parklaan trekt minder gemotoriseerd verkeer. De bussen rijden er soepeler en door de vernauwing van de bocht vanuit het Kenaupark naar de Kinderhuisvest minder hard.Het werk is niet af. De bocht vanuit Kenaupark naar Kinderhuisvest verdient nog een toplaag.

Er loopt natuurlijk nog overleg tussen gemeente en Fietsersbond. Er wordt nog gemonitord wat de gevolgen zouden zijn van het breder maken van de nu afgesloten westelijke doorgang tussen Kenaupark en de westelijke bolwerken.

Weer filevorming? Weer drukte waar je die niet wilt hebben?

Waar ben je naar op zoek?