Door Privé: Moussa Aynan op 10 januari 2014

Ruim 200 ideeën voor de Koepel

Via de Facebookpagina ‘Wat doen we met de Koepel’ heeft de PvdA ruim 200 ideeën verzameld voor de toekomst van de Haarlemse Koepelgevangenis. De pagina kreeg 1274 likes. De Koepel zal vanaf 2016 geen huis van bewaring meer zijn. De PvdA wil dat het monument dan een nieuwe bestemming krijgt.

PvdA-raadslid Moussa Aynan: “Uit de vele reacties is gebleken dat Haarlemmers zich erg betrokken voelen bij het markante, monumentale gebouw aan de Harmenjansweg. Nu staatssecretaris Teeven besloten heeft om de Koepel in 2016 te sluiten, lijkt het ons verstandig om nu al na te denken over de herbestemming van deze Haarlemse icoon.”

Op de speciaal hiervoor opgezette Facebookpagina zijn ruim 200 reacties binnenkomen. De meeste mensen willen dat de Koepel een culturele, recreatieve of educatieve bestemming krijgt, zoals theater, opera, poptempel, universiteit of evenementenlocatie. Ook een overdekte versmarkt zoals de Mercat de la Boqueria in Barcelona wordt vaak genoemd. Tientallen anderen willen er huisvesting voor studenten of starterswoningen van maken. Ook hotel of jeugdherberg scoort hoog.

Daarnaast ontving de PvdA ook nog een aantal andere creatieve ideeën. Zo oppert iemand om de bodem eruit te graven en een kanaal naar het Spaarne te maken om van de Koepel een overdekte haven voor oude schepen te maken. Een ander wil er graag een binnenbad met sauna zien, weer iemand anders geeft aan dat de Koepel zich uitstekend leent voor het houden van panorama tentoonstellingen. Iemand droomt er al jaren van om er een groot muziekfestijn te organiseren. De naam is al gevonden: ‘Jailhouse rock’. Tenslotte wil één persoon van dit alles niets weten. Die ziet de Koepel het liefst verdwijnen.

Woensdag 15 januari zal Aynan deelnemen aan een verkiezingsdebat in café Storing. Eén van de onderwerpen is dan de toekomst van de Koepel.

Privé: Moussa Aynan

Privé: Moussa Aynan

kandidaat 3 GR2014 “Een stad waar degenen die het minst hebben, de crisis niet het meest gaan voelen. Een stad waar jongeren hun werkzame leven niet met een uitkering hoeven te beginnen. Een stad waar je afkomst of de wijk waarin je opgroeit niet bepaalt of je naar het vmbo of het vwo gaat. Een

Meer over Privé: Moussa Aynan