Door Joyce Langenacker op 31 juli 2017

Extra geld voor kinderen in armoede

Kinderen mogen niet door armoede in sociaal isolement terecht komen. Een verplichte laptop voor school, een winterjas, een fiets, de sportclub, sportkleding, schoolspullen en muziekles kunnen door de gemeente voor kinderen worden betaald. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een voorstel om de extra Klijnsma gelden van € 744.000 euro op jaarbasis in te zetten om kinderen in armoede extra te ondersteunen.

Volgens het CBS (2013) groeit in Haarlem 12,5 % van de kinderen tussen de 0 en 18 jaar in armoede op. Dat zijn circa 4300 kinderen. Op dit moment weten we 2623 in Haarlem te bereiken. Bij deze kinderen is vaak geen geld voor schoolspullen, laat staan voor sportclubs. Er zijn kinderen die op hun verjaardag niet naar school gaan omdat ze dan moeten uitdelen of zich ziek melden als ze op schoolreisje moeten en er geen geld voor is.

In Haarlem kunnen kinderen al met een jeugdsportpas sporten en via het jeugdcultuurfonds aan muziek doen, maar we hebben aan kinderen zelf gevraagd wat ze nog meer nodig hebben om gewoon mee te kunnen doen in onze stad. Zoveel kinderen zoveel wensen blijkt. Daardoor wordt in 2017 via het Fonds Urgente Noden een aantal producten zoals laptops en een fiets verschaft als blijkt dat dit nodig is. Ook is er een gratis IDkaart en is er een pilot voor voeding op scholen. Daarnaast is er in 2017 een eenmalige verhoging schoolkostenregeling. Volgend jaar wil ik dat Haarlem een webshop beschikbaar heeft waar kinderen zelf kunnen kiezen en waarmee we zoveel mogelijk kinderen in armoede kunnen bereiken.

Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maak ik als wethouder deel uit van het college van B&W, dat bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Voor mijn taakgebieden kunt u mijn portefeuille inzien. “Sociaal-democratie in Haarlem is voor mij het kloppende hart in onze mooie stad. Een hart dat sneller klopt voor mensen die het even

Meer over Joyce Langenacker