De Schoterbrug eindelijk helemaal af?

Door Ienke Verhoeff op 9 september 2020

In de bestuursperiode 2002-2006 rondde een PvdA-wethouder de lange discussie af over een nieuwe noordelijke oeververbinding tussen de Spaarndamseweg en de Waarderpolder. In de daarop volgende periode werd de brug onder zijn aansturing gebouwd, en in gebruik genomen.

De huidige fractie ziet graag dat het laatste stukje verweesde brug op de juiste plek wordt gezet, zodat de brug eindelijk compleet zal zijn. Het losse stukje in het groen, kan nu, na een periode “mee verouderen met de brug”, alsnog worden geplaatst. Er komt niet snel een nieuwe kans. 

De aanleiding is minder fijn. Het bedrijf Walki (voorheen Meeuwesen) vertrekt uit Haarlem. Dat kost 60 arbeidsplaatsen. Voor Haarlem is het van groot belang dat de locatie op een belangrijke zichtlocatie aan het Spaarne zo snel mogelijk een nieuwe toekomst krijgt; een toekomst met werkgelegenheid en een verbeterde openbare ruimte. 

Onze fractie heeft vragen gesteld over het aanhelen van de brug, en de verwachting uitgesproken naar het college dat het werkt aan een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte aan het Spaarne en bij de brug; een ruimte die ook aantrekkelijk is voor een nieuw bedrijf op die locatie. 

Het stukje “weesbrug” kon eerder niet worden geplaatst onder de lantaarn, omdat anders vrachtwagens van Meeuwesen de groene loodsen (op gemeentegrond) niet konden bereiken langs het talud. Voor de toenmalige bedrijfsvoering was deze toegang noodzakelijk. Daar waar het kon, staan delen van de brug al op het bedrijfsterrein. Nu doet de kans zich voor om het laatste stuk te plaatsen. 

Ook doet zich nu de kans voor om, zoals jaren geleden uitgewerkt in het Spaarneplan, de oever van het Spaarne vrij te maken. Een openbare oever, die ruimtelijk de oost- en westzijde verbindt, en waardoor de bedrijfsfronten richting het Spaarne komen te liggen. 

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën

Meer over Ienke Verhoeff