Door Kees Meijer op 10 december 2013

Baanbrekend bezig…

Samen met een ander zit ik elke drie weken een vrijdagmorgen in de kamer van onze PvdA-fractie. Als lid van het Ombudsteam PvdA Haarlem. Sinds januari 2013.

We hebben diverse mensen ontvangen. De meesten van hen konden wij ook van dienst zijn. Via via hadden zij van het Ombudsteam van de PvdA gehoord. Hun problemen waren verschillend.

Er was bijvoorbeeld iemand met een acuut betalingsprobleem. Wij hebben als Ombudsteam een goede ingang tot de Dienst voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daardoor kon meteen worden gevraagd om zo snel mogelijk de situatie op te nemen en te beoordelen. Dit was de uitkomst: nà het weekend kon met een voorschot het huishouden op de been worden gehouden.

In een ander geval stagneerde vanwege de vakantieperiode de renovatie van een huurwoning. De bewoners raakten er veel te zwaar door belast. Wij konden als Ombudsteam bemiddelen. Aannemer en uitvoerder gaven extra aandacht en namen direct maatregelen. De druk was spoedig van de ketel.

Natuurlijk, er zijn ook hulpvragen geweest waar we geen gevolg aan konden geven. Bijvoorbeeld omdat een nadrukkelijke toezegging van verdere gegevens door de betrokken persoon niet werd nagekomen. Of omdat de aan ons gestuurde email niet nader kon worden toegelicht in een persoonlijke ontmoeting. Wie al een advocaat in de arm nam kan bij ons geen gehoor vinden. Voor ‘shoppen’ zijn we niet in.

Wij werken als team in tweetallen. Burgers die ons willen inschakelen ontvangen wij voor een oriënterend gesprek. Pas daarna ondernemen wij actie. Die actie is gericht op het openen van mogelijkheden. Wie naar ons toe komen blijven zelf verantwoordelijk voor te nemen stappen. Waar mogelijk effenen wij het pad voor hen. Maar ze moeten het pad zelf oplopen en afmaken. Soms lopen wij mee.

Het is misschien te pretentieus om te spreken over baanbrekend bezig zijn. Toch heeft ons ombudswerk er wel iets van. Instellingen en buro’s zijn soms moeilijker toegankelijk dan de mensen zich bewust zijn die er hun best doen. Terwijl wie bij hen aankloppen zich niet altijd even duidelijk presenteren. Wederzijds kan er bepaalde achterdocht bestaan. (Niet altijd ongezond trouwens.) Met tussenkomst van het ombudswerk worden zulke remmingen makkelijker opgeheven. Daar hebben dan drie partijen plezier van. Bovendien ook onze PvdA.