Barbara van Balen

penningmeester
afgevaardigde (verenigingsraad)

facebookje   Ik kan slecht tegen onrechtvaardigheid. Het begon met het onbegrip voor het feit dat mijn broers meer mochten en minder ‘moesten’ dan ik. Dat gender, ras of afkomst er toe leidt dat sommige mensen minder kansen en mogelijkheden hebben dan anderen raakt me nog steeds diep. Er is veel veranderd, mijn broers ‘mogen’ allang ‘niet meer dan ik’, maar we zijn er nog niet. De inkomenskloof in Nederland groeit en er zijn veel mensen die niet zien dat ze mogelijkheden hebben, of dat idee zijn verloren. Daar moeten we zelf iets aan doen, niet alleen langs de kant staan protesteren. Dat trekt me aan in de PvdA, bereid zijn zelf vuile handen te maken, mee willen besturen  Gelijke kansen en een rechtvaardige samenleving daar wil ik me graag voor inzetten.

Cuisine la Koepel

door Barbara van Balen op 16 juni 2016

In Haarlem worden sinds september 2015 vluchtelingen opgevangen in de Koepel en vanaf juni 2016 zullen er ook vluchtelingen gehuisvest worden in de oude Boerhaave kliniek. Cuisine la Koepel zet zich er voor in om tijdens het koken en tijdens de maaltijd buurtbewoners en koepelbewoners met elkaar in contact te brengen.

lees verder »

Kom je op de koffie? Of thee!

door Barbara van Balen op 1 juni 2016

Het clubhuis aan de Truus Oversteegenstraat 169 is open en dat biedt veel mogelijkheden. Op donderdag 23 juni om 10.00 uur starten we met een (maandelijkse) donderdagochtendclub voor leden en belangstellenden. Kom je langs voor een kop koffie of thee?

lees verder »