Door Barbara van Balen op 16 juni 2016

Cuisine la Koepel

In Haarlem worden sinds september 2015 vluchtelingen opgevangen in de Koepel en vanaf juni 2016 zullen er ook vluchtelingen gehuisvest worden in de oude Boerhaave kliniek. Cuisine la Koepel zet zich er voor in om tijdens het koken en tijdens de maaltijd buurtbewoners en koepelbewoners met elkaar in contact te brengen.

Wekelijks wordt er nu voor 60 mensen gekookt. Het is de bedoeling dat aantal te verhogen naar 120, als er ook op vrijdag in buurtcentrum de Ringvaart gekookt zal worden voor en door de vluchtelingen die opgevangen worden in de Boerhaave kliniek. Wij hanteren een budget van maximaal €2 per persoon. Dankzij donaties en lage inkoopprijzen lukt het ons daarmee rond te komen.

Ook al worden de kosten per maaltijd laag gehouden, toch is er vanwege het enorme succes en de frequentie van de ontmoetingen veel geld nodig om dit initiatief te kunnen blijven volhouden. Daarom zijn we deze campagne gestart. Met uw donatie kunt u:

  • Een maaltijd voor een koepelbewoner mogelijk maken: €2.
  • De frisdrank bij de maaltijd voor 30 koepelbewoners financieren: €5.
  • Voor een kooksessie alle boodschappen financieren: €65.
  • De benzinekosten voor een maand lang vervoer van de Koepelbewoners en het doen van boodschappen betalen: €50.

De eerste twintig mensen die €50 of meer overmaken worden uitgenodigd een diner bij te wonen.

We doen ook graag een beroep op uw creativiteit. Voor de drie leukste initiatieven om geld te verwerven voor de Koepel bieden we ook een diner aan (sokken breien voor de verkoop, bloemschikken, taarten bakwedstrijden etc.). Meld uw initiatief aan bij Willemien Ruygrok, e-mail: w.ruygrok@quicknet.nl.

Bijdragen voor CLK zijn welkom op rekeningnummer: NL18 TRIO 0198 3182 51, t.a.v. het Thiele Wibautfonds onder vermelding van CLK.