Economie

Bouwen aan de economie van de toekomst

Ons standpunt

economieDe PvdA wil bouwen aan de economie van de toekomst. Haarlem staat goed op de kaart als cultuurstad en winkelstad. Dit trekt veel toeristen – jaarlijks meer dan één miljoen. Deze toeristen geven hier allemaal geld uit en zorgen voor een bruisende en gezellige sfeer in de stad. Daarnaast is Haarlem meer en meer een broedplaats voor creatieve bedrijvigheid. De PvdA wil dat de gemeente deze economie verder versterkt: Haarlem cultuurstad en Haarlem winkelstad. Zodat er nog meer toeristen naar Haarlem komen en dat alle toeristen ook nog een beetje meer geld uitgeven in Haarlem dan ze nu al doen. Want meer besteding leidt tot meer werkgelegenheid. De PvdA gaat werken aan alle randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

 • We werken aan een betere ‘citymarketing’ om Haarlem cultuur- en winkelstad nog beter op de kaart te zetten;
 • We willen dat toeristen hun bezoek aan Haarlem verlengen. Hiervoor is het aanbod van betaalbare hotels van belang. Daarom willen we zorgen voor meer hotelbedden;
 • Door afspraken te maken met ondernemers middels Social Return On Investment (SROI)  bieden hotels meer leer/werkplekken voor jongeren;
 • Ook maken we de binnenstad aantrekkelijker door meer kleinschalige mogelijkheden voor onderdak zoals ‘wonen boven winkels’ te creëren;
 • We bieden ruimte aan ondernemers die met goede plannen komen waar bezoekers aan Haarlem behoefte aan hebben – met zo min mogelijk regels en meer service;
 • De bereikbaarheid van de binnenstad is heel belangrijk voor onze economie. Treinstations in Haarlem zien we daarom als mobiliteitsknooppunten waarvoor we het aansluitend vervoer beter gaan regelen. Dat biedt tevens kansen voor werkgelegenheid;
 • Het is van belang stevig in het vestigingsklimaat te investeren. Voor het vestigingsklimaat is het gunstig om de aantrekkingskracht van Haarlem beter te profileren vanuit de rijke culturele historie;
 • We willen een onderwijsaanbod stimuleren dat past bij de profilering van Haarlem als cultuur- en winkelstad;
 • We willen kijken naar een goede herbestemming van de Koepelgevangenis, die hoogstwaarschijnlijk in 2015 leeg komt te staan, die past bij onze economische speerpunten;
 • We versterken de Waarderpolder als duurzaam en modern bedrijventerrein;  We willen leegstaande gebouwen beschikbaar maken voor creatieve bedrijven, initiatieven en evenementen. Ook om het gebied rondom leegstaande gebouwen nieuw elan geven;
 • We willen het wijkgericht werken stimuleren. Daarom starten we een of meerdere pilots met wijkbedrijven of bewonerscoöperaties. De gemeente geeft in deze pilots de ruimte aan initiatieven om te groeien en ondersteunt dit waar mogelijk;
 • We werken waar mogelijk nauw samen  met de regio en houden vast aan een goede positie van Haarlem in de Metropoolregio Amsterdam.
Nieuwsberichten over Economie

Drijfriemenfabriek: stadsstrand behouden

door Ienke Verhoeff op 4 juni 2017

Het stadsstrand aan het Spaarne is een geliefd stukje stad, waar menig Haarlemmer graag komt. De PvdA wil dit stadsstrand dan ook behouden. Daarom hebben wij samen met andere fracties voorgesteld om de Drijfriemenfabriek waar het stadsstrand gevestigd is aan de huidige gebruikers te verkopen.

lees verder »

Detailhandelsvisie versterkt Haarlem als beste winkelstad

door Marceline Schopman op 20 november 2016

Bewoners, toeristen en bezoekers zijn het helemaal met elkaar eens: Haarlem is een hartstikke aantrekkelijke winkelstad door de vele verschillende en bijzondere winkels en lekker dicht bij elkaar. Het is dan ook niet voor niets dat Haarlem regelmatig tot beste winkelstad van Nederland wordt gekozen. Daarnaast zorgt deze detailhandel voor liefst 12% van de banen

lees verder »

Popcentrum Slachthuis opent deuren

door Jeroen Fritz op 3 oktober 2016

Haarlem is een echte popstad. De PvdA wil dat verder versterken. Dat is niet alleen goed voor popmuzikanten en hun publiek, maar ook voor onze werkgelegenheid en de lokale economie. Ik ben daarom heel blij dat vandaag popcentrum ‘Slachthuis’ is geopend, een belangrijke impuls voor Haarlem als popstad en voor de Slachthuisbuurt.

lees verder »

Met ondernemers het DAK op in Schalkwijk

door Marceline Schopman op 14 juni 2016

De PvdA biedt graag ruimte  aan bewoners, organisaties  en ondernemers die met plannen komen waar Haarlemmers en bezoekers behoefte aan hebben. Daarom ging de fractie op maandag 6 juni in gesprek met een enthousiaste club ondernemers, de centrummanager en leden van de ondernemersvereniging van het winkelcentrum Schalkwijk.

lees verder »

Haarlem meets Harlem

door Joyce Langenacker op 13 juni 2016

Ondernemerschap en startups stonden centraal tijdens de reis eind mei naar New York/Harlem met het thema ‘Haarlem meets Harlem’.

lees verder »

PvdA-Kennemerland op werkbezoek bij Techport Campus

door Redactie op 29 mei 2016

Op vrijdag 20 mei ontving Techport Campus in Beverwijk de PvdA-Kennemerland. Deze kwam voor de tweede keer bijeen, vorige keer in Zuid-Kennemerland en nu in IJmond. De PvdA-Kennemerland is inmiddels een hecht netwerk van regionale afdelingsbestuursleden, gemeenteraadsleden, wethouders, leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en andere partners uit de regio.

lees verder »