Door Heleen de Jong op 6 november 2014

Provinciale Statenverkiezingen – programma’s

De PvdA Noord-Holland heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Daarnaast zijn de concept verkiezingsprogramma’s van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en het het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) van de persen gerold.

 

Na een druk verkiezingsjaar, met de Europese- en de gemeenteraadsverkiezingen, staan er over vier maanden twee nieuwe verkiezingen voor de deur: de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen voor de Waterschappen. We willen een ambitieuze campagne gaan voeren, waarbij het meer dan ooit van belang is om er met z’n allen de schouders onder te zetten en te laten zien dat de PvdA het verschil maakt.

Voor de volgende programma’s kunnen t/m 15 november amendementen worden ingediend door onze gewestelijke afgevaardigden:

U kunt hen van input voorzien via ons bestuurslid Heleen de Jong.