Door Bestuur op 28 december 2016

Leden adviescommissie verkiezingsprogramma gezocht

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 lijken nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang! Zo is de afdeling op zoek naar leden die een rol willen spelen in de adviescommissie verkiezingsprogramma. Wil je een coördinerende rol spelen in het schrijven van ons nieuwe verkiezingsprogramma? Dan is dit misschien wel wat voor jou!

Om zoveel mogelijk leden en belangstellenden de gelegenheid te geven om actief bij te dragen aan het programma wordt met themagroepen gewerkt waarin een specifiek onderwerp of domein centraal staat. Elke themagroep heeft een eigen coördinator. De coördinatoren van de themagroepen maken onderdeel uit van de adviescommissie verkiezingsprogramma. De themagroepen krijgen nadrukkelijk de opdracht om niet alleen zelf na te denken over de inhoud van het programma, maar zich op de stad en de Haarlemmers te richten om ideeën te verzamelen en om draagvlak te peilen.

Voor de themagroep ‘werk en onderwijs’ en de themagroep ‘zorg, sociaal domein en armoedebestrijding’ vragen we de bestaande werkgroepen werk en zorg of één van hun leden deze taak op zich kunnen nemen. Voor de overige themagroepen zijn nog nog op zoek naar leden die de taak van coördinator op zich willen nemen en dus onderdeel willen worden van de adviescommissie verkiezingsprogramma. Het gaat om de volgende themagroepen:

  • Themagroep wonen, wijken, veiligheid, duurzaamheid en openbare ruimte.
  • Themagroep cultuur, sport en ontspanning.
  • Themagroep participatie en lokaal bestuur.

 

Wat verwachten wij van je? Je hebt twee taken:

  1. Je bent de coördinator van een inhoudelijke themagroep. Dat betekent dat je samen met de leden van de themagroep verschillende bijeenkomsten organiseert rondom jullie thema. Samen gaan jullie op onderzoek uit. Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren. Sámen wordt er vorm en inhoud gegeven aan het verkiezingsprogramma zodat het kan rekenen op een breed draagvlak in de stad. Uiteindelijk levert dit concrete voorstellen op voor het verkiezingsprogramma.
  2. Als coördinator van een themagroep maak je onderdeel uit van de adviescommissie verkiezingsprogramma. Deze commissie stelt in opdracht van het afdelingsbestuur het uiteindelijke verkiezingsprogramma samen. Samen houden de leden van de commissie zicht op het proces en de samenhang in het verkiezingsprogramma. De commissie komt hiervoor regelmatig bij elkaar.

 

Het werk van de adviescommissie verkiezingsprogramma start in april en is afgerond op 9 december als het verkiezingsprogramma door de leden is vastgesteld. De tijdsinvestering is enkele uren per week in de genoemde periode.

Heb je interesse om een rol als coördinator van een themagroep én als lid van de adviescommissie verkiezingsprogramma te vervullen? Laat dat dan weten aan bestuurslid Adri Kemps door uiterlijk op 10 januari een mail te sturen met een beschrijving van jouw motivatie aan: a3kemps@gmail.com.

Op basis van de ontvangen aanmeldingen zal het afdelingsbestuur aan de ALV een voorstel doen voor de samenstelling van deze adviescommissie. Het is mogelijk dat niet alle geïnteresseerden de rol krijgen die zij wensen. Het is echter voor alle leden en belangstellenden mogelijk om actief te participeren in een themagroep en zo mee te praten over de inhoud van het programma.

Bestuur

Bestuur

Kijk op deze pagina voor een overzicht van de bestuursleden.

Meer over Bestuur