7 april 2018

Kom jij het afdelingsbestuur PvdA Zuid-Kennemerland versterken?

De PvdA Zuid-Kennemerland is een actieve en levendige vereniging van bijna 900 PvdA-leden in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. We organiseren o.a. debatten en gaan van deur tot deur om te horen wat er speelt. Het afdelingsbestuur is de drijvende kracht achter deze activiteiten. De bestuurstermijnen van een aantal bestuursleden lopen af. Kom jij het bestuur versterken? Een belangrijke opdracht van het nieuwe bestuur is om vorm te geven aan het werk van de nieuw samengestelde afdeling.

Tijdens de ledenvergadering van 6 juni 2018 kiezen de leden de volgende nieuwe bestuursleden:

 • Afdelingsvoorzitter.
 • Penningmeester.
 • Algemeen bestuurslid, coördinator Bloemendaal.
 • Algemeen bestuurslid, coördinator Haarlem.
 • Algemeen bestuurslid, coördinator Heemstede.
 • Algemeen bestuurslid, coördinator Zandvoort.
 • Algemeen bestuurslid, communicatie en campagne.

Het afdelingsbestuur van de PvdA Zuid-Kennemerland bestaat uit tenminste zeven leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester en verschillende algemeen bestuursleden. Samen vormen we een goed team, we zijn stuk voor stuk vrijwilligers die zich elke week inzetten voor een levendige en actieve vereniging waar voor iedereen wat te doen is. Vind jij het leuk om je als vrijwilliger in te zetten binnen het afdelingsbestuur van onze politieke vereniging? Solliciteer dan op een van de vacatures voor het afdelingsbestuur!

De taken van de afdelingsvoorzitter in een notendop:

 • Je bent het boegbeeld van de afdeling en eindverantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling.
 • Je zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor en geeft leiding aan de afdeling.
 • Je onderhoudt contact met fractieleden en wethouders binnen de afdeling en draagt er zorg voor dat er jaarlijks functioneringsgesprekken met hen worden gevoerd.

De taken van de penningmeester in een notendop:

 • Je verzorgt de boekhouding, de betalingen en de financiële administratie van de afdeling. Je maakt daarbij gebruik van het boekhoudkundig systeem van de PvdA.
 • Je houdt zicht op de inkomsten en uitgaven en legt hierover in het financieel jaarverslag verantwoording af aan de leden van de PvdA Zuid-Kennemerland.
 • Naast de specifieke taken als penningmeester neem je binnen het afdelingsbestuur ook andere taken op je.

De taken van het algemeen bestuurslid coördinator lokale activiteiten in een notendop:

 • Je bent bekend met de onderwerpen die actueel zijn in de eigen gemeente en onderhoudt hierover contact met zowel de fractie en wethouder als met de afdelingsvoorzitter.
 • Je zorgt ervoor dat er regelmatig activiteiten worden georganiseerd voor leden en activiteiten waarbij de PvdA zichtbaar is voor bewoners.
 • Je maakt binnen het afdelingsbestuur afspraken over andere taken die je voor de afdeling als geheel uitvoert. Je draagt bij aan en bent medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het werkplan van de afdeling.

De taken van het algemeen bestuurslid communicatie en campagne in een notendop:

 • Je houdt de website van de afdeling actueel en stelt de e-mailnieuwsbrief van de afdeling samen.
 • Je verzorgt de eindredactie van de teksten die door fractie- en bestuursleden worden aangeleverd.
 • Je zorgt voor de interne en externe communicatie zodat iedereen op de hoogte blijft van het werk van de PvdA.

Het is mogelijk om een rol als voorzitter, secretaris of penningmeester te combineren met de taak van lokaal coördinator.

Bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen financiële vergoeding. Je werkt vrijwillig, maar bestuurswerk is niet vrijblijvend. Je wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Vind jij het leuk om je als vrijwilliger in te zetten binnen het afdelingsbestuur van onze politieke vereniging? Stel jezelf dan kandidaat!

Meer weten?
In deze bijlage (klik voor download) lees je meer over de prioriteiten van het afdelingsbestuur en wat we verwachten van bestuursleden. Voor vragen en meer informatie neem je contact op met de huidige afdelingsvoorzitter Remy Wilshaus (06-25156944 of remy@pvdahaarlem.nl). Hij vertelt je graag over het bestuur, wat je van ons kunt verwachten, maar ook wat wij van de nieuwe bestuursleden verwachten. Als je vragen hebt over de taak van de penningmeester neem je contact op met de huidige penningmeester Barbara van Balen (06-26058367 of barbara@barbaravanbalen.nl).

Wil je je kandidaat stellen?

 • Stuur uiterlijk zondag 13 mei 2018 jouw schriftelijke motivatie en cv (samen max. twee A4) aan secretaris Conny Kaper (secretaris@pvdahaarlem.nl).
 • Tussen 14 en 25 mei 2018 is er een kennismakingsgesprek van de kandidaten met de huidige bestuursleden.
 • Maandag 28 mei 2018 worden de kandidaten (motivatiebrief en cv) bekend gemaakt aan de leden.
 • Tijdens de ALV van 6 juni 2018 krijgen de kandidaten de gelegenheid zich aan de leden voor te stellen, krijgen de leden de gelegenheid om vragen te stellen en vindt aansluitend de verkiezing plaats.