Zorg en welzijn

Zorg en welzijn in de buurt

Ons standpunt

zorg-welzijn2Steeds meer ouderen, langdurig zieken en mensen met een beperking blijven langer zelfstandig in hun eigen huis wonen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt organiseert. Dat professionals meer gaan samenwerken met de burgers. En dat we werken aan preventie, om zo lang mogelijk te voorkomen dat mensen (zwaardere) zorg nodig hebben.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • Zorg op menselijke maat zoveel mogelijk in de wijken organiseren. Samen met sociale wijkteams en praktijkondersteuners van huisartsen. We helpen Haarlemmers te bekijken wat ze zelf met behulp van eigen netwerk kunnen, en bieden zonodig directe hulp;
  • Mensen willen zoveel mogelijk zelf bepalen welke hulp ze krijgen. Daarom willen we dat mantelzorgers en vrijwilligers samen met professionals zoeken naar praktische oplossingen voor zorgproblemen. Waar mogelijk willen we persoonsgebonden budgetten inzetten. We bieden hulp en bijstand aan ouders en patiënten als zij zelf zorgvoorzieningen willen starten;
  • We versterken de eigen kracht en netwerken van mensen, bijvoorbeeld door het sociale draagvlak in wijken te versterken. Wijkbewoners kunnen medezeggenschap krijgen over bepaalde voorzieningen en te verdelen budgetten binnen een wijk;
  • We willen vrijwilligers en mantelzorgers zoveel mogelijk helpen bij de werkzaamheden die zij verrichten;
  • We zorgen er voor dat voor mensen met beperkingen (verstandelijk, lichamelijk, psychisch) voldoende expertise beschikbaar is om ondersteuning bij zelfstandig wonen en leven mogelijk te maken;
  • We zorgen voor een goede spreiding van woonvoorzieningen voor mensen met beperkingen of bijvoorbeeld bijzondere groepen zoals (ex) daklozen.
Nieuwsberichten over Zorg en welzijn

Kadernota 2017: alle Haarlemmers profiteren mee van groei

door Jeroen Fritz op 18 mei 2017

Nu het na jaren van bezuinigingen financieel weer wat beter gaat met de gemeente Haarlem, profiteren ook kwetsbare Haarlemmers mee. Dat blijkt uit de Kadernota 2017, die donderdag 18 mei werd gepresenteerd. Er wordt komende jaren meer dan 12 miljoen euro extra geïnvesteerd in zorg, werk en ondersteuning. Daarnaast komt er extra geld voor onder meer onderhoud, speeltuinen en duurzaamheid.

lees verder »

Blijf Groep: nu vooruit kijken

door Martien Brander op 13 januari 2017

Er is een diepe kloof geslagen tussen de Blijf Groep en een aantal (voormalige) cliënten. Zoveel is duidelijk, en dat is heel erg. Vertrouwen en veiligheid, zeker in een zo’n kwetsbare situatie als van vrouwen in de vrouwenopvang is essentieel. De commissie samenleving besprak het onderzoek van BING naar een aantal (vermeende) misstanden. De PvdA

lees verder »

Haarlem gaat door met ‘bed, bad en brood’

door Jeroen Fritz op 26 november 2016

Ieder mens heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Niemand in Haarlem zou daarom op straat moeten hoeven slapen. De PvdA Haarlem maakt daarbij geen onderscheid tussen mensen. Daarom ben ik blij dat ons stadsbestuur doorgaat met basale opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, ook nu het kabinet plotseling de financiering daarvan stopt.

lees verder »

Betere Sociaal Wijkteams

door Martien Brander op 13 oktober 2016

Goede zorg in de wijk, dichtbij mensen en vroeg en actief problemen te lijf gaan. Daarvoor zijn we in 2013 gestart met sociaal wijkteams in Haarlem. En nu zorgen we voor nog betere sociaal wijkteams.

lees verder »

Huishoudelijke ondersteuning: beter in drie stappen

door Martien Brander op 27 juni 2016

Haarlemmers krijgen niet altijd de huishoudelijke ondersteuning die ze nodig hebben. Dat komt omdat aanbieders toch te weinig ruimte hebben én omdat zij reden hebben om uren krap te bemeten. De rechter heeft Haarlem ook in een aantal gevallen op de vingers getikt. Dus moet het anders. Fundamenteel anders zodra dat kan en nu anders

lees verder »

“Het stof moet nog wat neerdwarrelen”

door Erica Bastiaans op 16 juni 2016
Foto Frank Voskuilen

Zorgt de een jaar geleden gestarte decentralisatie in de zorg nu voor vereenvoudiging van de systematiek of blijft het een ingewikkelde materie? Zijn er mensen die daardoor kansen missen of zijn er mensen die juist nu eindelijk de kansen kunnen benutten? Met die vragen in ons achterhoofd zijn we gaan praten met Hanneke de Vries.

lees verder »