Kom jij het bestuur versterken?

De PvdA Haarlem is een actieve en levendige vereniging van meer dan 650 leden. We organiseren o.a. debatten en gaan van deur tot deur bij Haarlemmers. Het afdelingsbestuur is de drijvende kracht achter deze activiteiten. De bestuurstermijn van penningmeester Barbara van Balen loopt af. Tijdens de ledenvergadering van 12 april 2017 kiezen de leden een nieuwe penningmeester. Kom jij het bestuur versterken?

Vrijwilligersvacature:
penningmeester
(4-8 uur per week)

Het afdelingsbestuur van de PvdA Haarlem bestaat uit zes leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemeen bestuursleden. Samen vormen we een goed team, we zijn stuk voor stuk vrijwilligers die zich elke week inzetten voor een levendige en actieve vereniging waar voor iedereen wat te doen is.

We zijn op zoek naar iemand die als penningmeester het bestuur komt versterken en ons gaat helpen om het ambitieuze werkplan te realiseren. Vind jij het leuk om je als vrijwilliger in te zetten binnen het afdelingsbestuur van onze politieke vereniging? Heb je affiniteit met financiën en financiële administratie? Solliciteer dan als penningmeester van het afdelingsbestuur!

Wat zijn de globale taken van de penningmeester?

  • Je verzorgt de boekhouding, de betalingen en de financiële administratie van de afdeling. Je maakt daarbij gebruik van het boekhoudkundig systeem van de PvdA.
  • Je houdt zicht op de inkomsten en uitgaven en legt hierover in het financieel jaarverslag verantwoording af aan de leden van de PvdA Haarlem.
  • Naast de specifieke taken als penningmeester neem je binnen het afdelingsbestuur ook andere taken op je.

Bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen financiële vergoeding. Als penningmeester besteed je ongeveer 4 tot 8 uur per week aan de bestuurstaken. Je werkt vrijwillig, maar bestuurswerk is niet vrijblijvend. Je wordt gekozen voor een periode van vier jaar*. Vind jij het leuk om je als vrijwilliger in te zetten binnen het afdelingsbestuur van onze politieke vereniging? Wil jij de taak van penningmeester op je nemen? Stel jezelf dan kandidaat!

Meer weten?
In deze bijlage lees je meer over de prioriteiten van het afdelingsbestuur en wat we verwachten van bestuursleden in het algemeen en de penningmeester in het bijzonder. Voor vragen en meer informatie neem je contact op met afdelingsvoorzitter Remy Wilshaus (06-25156944 of remy@pvdahaarlem.nl). Hij vertelt je graag over het bestuur, wat je van ons kunt verwachten, maar ook wat wij van de nieuwe bestuursleden verwachten. Als je vragen hebt over de taak van de penningmeester neem je contact op met de huidige penningmeester Barbara van Balen (06-26058367 of barbara@barbaravanbalen.nl).

Wil je je kandidaat stellen als penningmeester?

  • Stuur uiterlijk zondag 19 maart 2017 jouw schriftelijke motivatie en cv (samen max. twee A4) aan secretaris Conny Kaper (secretaris@pvdahaarlem.nl).
  • Zaterdag 25 en zondag 26 maart 2017 vinden individuele kennismakingsgesprekken plaats met de kandidaat penningmeesters.
  • Maandag 3 april 2017 worden de kandidaat penningmeesters (motivatiebrief en cv) bekend gemaakt aan de leden.
  • Tijdens de ALV van 12 april 2017 krijgen de kandidaten de gelegenheid zich aan de leden voor te stellen, krijgen de leden de gelegenheid om vragen te stellen en vindt aansluitend de verkiezing plaats.

* Op dit moment wordt er binnen de afdeling gesproken over de samenwerking met omliggende PvdA afdelingen. Een mogelijke uitkomst hiervan is een bestuurlijke fusie tussen de betreffende afdelingen. Als hiertoe wordt besloten betekent het dat alle bestuursleden van de betreffende afdelingen aftreden en er een nieuw proces van kandidaatstelling wordt opgestart voor het bestuur van de nieuw te vormen afdeling.