4 februari 2014, Thuis bij Ronald Schreuder | Thuis bij Ronald Schreuder

Voorbereiding congres

Zaterdag 15 en zondag 16 februari is het PvdA-congres in Breda. De Haarlemse afgevaardigden bereiden dit op 4 februari voor. PvdA leden in Haarlem die belangstelling hebben of aan voorbereidingen willen deelnemen zijn van harte welkom. Neem dan contact op met Adri Kemps, a3kemps@gmail.com of 06-22039899.