9 maart 2016, om 22:00, Wijkcentrum Binnensteeds | Nieuwe Groenmarkt 20 | Wijkcentrum Binnensteeds | Nieuwe Groenmarkt 20

Terug- en vooruitblik met de fractie

Op woensdag 19 maart 2014 ging Haarlem naar de stembus. Elk jaar maakt de fractie de balans op. Welke plannen en voornemens uit ons verkiezingsprogramma zijn al gerealiseerd? Wat zijn de prioriteiten voor het nieuwe jaar? We nodigen leden van harte uit om kritisch mee te kijken met de evaluatie die de fractie heeft gemaakt. Doe je mee?

De voorbereidingen op de verkiezingen van 19 maart 2014 begonnen voor onze vereniging al bijna een jaar eerder. Tientallen leden hebben meegewerkt aan het schrijven van het verkiezingsprogramma. Dat programma vormde onze inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA kreeg zes zetels in de gemeenteraad en er werd een coalitie en college gevormd van D66, PvdA, GroenLinks en CDA.

Nu, twee jaar later zijn we bijna halverwege de raadsperiode van vier jaar. Wat is er al bereikt? Wat moet nog aandacht krijgen? Welke uitdagingen hebben we voor ons? Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 22 maart gaan de fractieleden en de wethouder hierover in gesprek met de leden. Ter voorbereiding daarop organiseren we deze bijeenkomst.

Op woensdag 9 maart, 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur), gaan we met de fractieleden in gesprek. Tijdens deze avond staan er drie vragen centraal:

  1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de realisatie van het verkiezingsprogramma en de uitvoering van het coalitieakkoord?
  2. Wat zijn concrete inhoudelijke aandachtspunten voor de fractie en afdeling voor de tweede helft van de raadsperiode?
  3. Over welke ‘grote vragen’ willen we de komende tijd binnen de afdeling doorpraten, als opmaat naar het verkiezingsprogramma 2018-2022?

We organiseren tegelijkertijd drie gesprekken, elk aan een eigen tafel over een eigen cluster van onderwerpen. De aanwezige leden maken dus een keuze voor de tafel en dus voor het onderwerp waarover zij willen meepraten. De gesprekstafels zijn:

  • Zorg, onderwijs, jeugd, ouderen.
  • Werk, economie, sociaal beleid.
  • Wijken, wonen, verkeer & vervoer, veiligheid.

Heb je vragen of wil je meer weten? Wil je jezelf aanmelden? Bel of mail met afdelingsvoorzitter Remy Wilshaus: 06-25156944, r.wilshaus@gmail.com.