28 augustus 2015, om 14:00, RK kerk | Dr. Schaepmanstraat 9 | Halfweg | RK kerk | Dr. Schaepmanstraat 9 | Halfweg

Herdenkingsdienst Bert Bruijn

Op zaterdag 8 augustus 2015 is in Zimbabwe
op 66-jarige leeftijd overleden mijn lieve man

HERMANUS BERNARDUS BRUIJN

De droom van Bert – het bouwen van een toekomst in
Zimbabwe- is helaas voortijdig tot een  einde gekomen.

Wij houden op

Vrijdag 28 Augustus 2015 om 14:00 uur
een herdenkingsdienst ter ere van Bert
in de RK Kerk te Halfweg, Dr.Schaepmanstraat 9.

Wij nodigen u hierbij van harte uit.

Collen Dhliwayo-Bruijn

Correspondentieadres
Wethouder Rijkeboerweg 7
1165NJ  Halfweg

Lees ook ons In memoriam Bert Bruin.