Boekenclub

23 juni, van 15:00 tot 17:00, PvdA Clubhuis | PvdA Clubhuis

De Boekenclub komt op zondag 23 juni van 15:00-17:30 uur bijeen in het clubhuis aan de Truus Oversteegenstraat 169 in Haarlem. Nieuwe leden zijn van harte welkom. We bespreken het boek “Groter denken, kleiner doen” van Herman Tjeenk Willink, in samenhang met twee artikelen uit de Groene Amsterdammer van 13 en 21 maart 2019 met de titel: de uitholling van Nederland.

Het gaat goed met Nederland. De economie groeit, de werkloosheid daalt, de financiën lijken op orde. Gaat het dus ook goed met onze democratische rechtsorde? Wie nauwkeurig kijkt ziet tekenen van verwaarlozing en sluipende uitholling. Die moeten worden tegengegaan.

In Groter denken, kleiner doen doet Herman Tjeenk Willink een oproep om de vaak ongemakkelijke feiten onder ogen te zien, positie te kiezen, het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken. Alleen met een sterke democratische rechtsorde kunnen fundamentele problemen effectief worden aangepakt, nieuwe crises het hoofd geboden, en burgers en overheid op elkaar vertrouwen.
Klik hier voor de recensie van het boek in de NRC.