9 december, van 10:00 t/m 14:00 | Volgt

Algemene ledenvergadering

Op de agenda:
Vaststellen verkiezingsprogramma.
Vaststellen kandidatenlijst.

Meer informatie volgt.