14 mei 2013, Haarlem CS, perron 3 | Haarlem CS, perron 3

Algemene Ledenvergadering

Deze extra ALV staat volledig in het teken van de voorbereidingen op de  gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart 2014.

Aan de orde komen:

  • Vaststellen van de profielen van raadsleden, wethouders en fractie
  • Het voorstellen van de leden van de kandidaatstellingsadviescommissie
  • Verantwoording vanuit de fractie over de afgelopen raadsperiode
  • Discussie met de leden over de veranderende kerntaken van de gemeente