24 november 2015, om 22:00, Binnensteeds | Nieuwe Groenmarkt 20 | Binnensteeds | Nieuwe Groenmarkt 20

Algemene ledenvergadering

Het complete programma volgt nog, maar in elk geval staat op de agenda:

  • verkiezing secretaris afdelingsbestuur
  • bespreken/vaststellen werkplan en begroting 2016