10 juni 2014, om 22:00 | wijkcentrum 't Broederhuis | Nagtzaamplein 67

Algemene ledenvergadering

  • verantwoording rond gemeenteraadsverkiezingen
  • afscheid vertrekkende raadsleden en wethouder
  • verkiezing afdelingsvoorzitter
  • verkiezing afdelingssecretaris

Hier info over de locatie.