22 maart 2016, om 22:00, Wijkcentrum 't Broederhuis | Nagtzaamplein 67 | Wijkcentrum 't Broederhuis | Nagtzaamplein 67

Algemene ledenvergadering

De concept agenda is als volgt:

  • Het jaarverslag en het financieel jaarverslag van de afdeling over 2015.
  • Een voorstel van het afdelingsbestuur voor de bestemming van de algemene reserve van de afdeling.
  • Verkiezing van twee algemeen bestuursleden voor het afdelingsbestuur. De vacature / profielschets vind je hier. De deadline voor kandidaatstelling is zaterdag 27 februari 2016.
  • Een presentatie over de veranderingen in de ledendemocratie van de (landelijke) partij.
  • Terugblik op 2015 en vooruitblik op de komende twee jaar met fractie en wethouder.

De deadline voor reacties van leden op de concept agenda, het indienen van voorstellen en kandidaatstelling als algemeen bestuurslid van het afdelingsbestuur is zaterdag 27 februari 2016 via secretaris Conny Kaper: secretarispvdahaarlem@gmail.com.

Rond vrijdag 11 maart 2016 wordt de uitnodiging en de definitieve agenda voor de ALV verstuurd per e-mail en per post aan de leden van wie er geen mailadres bekend is. Op datzelfde moment worden de bijbehorende documenten gepubliceerd.

Op vrijdag 5 februari 2016 is de aankondiging van deze ALV verstuurd per e-mail en per post.