Algemeen bestuurslid en Coördinator Zandvoort

Willem de Vrind

Willem de Vrind

Over Willem de Vrind

06-50630921[email protected]

Het aanvaarden van mijn kandidatuur voor het bestuur is niet een vanzelfsprekende geweest. Ik ben nou eenmaal op een leeftijd dat het beter zou zijn als iemand van een jongere generatie zich zou aanmelden. Die hebben we in Zandvoort niet kunnen vinden.
Dat neemt niet weg dat ik me welbewust heb aangemeld. Ook al omdat ik in Zandvoort al een aantal jaren actief  ben en vind dat onze partij best een grotere aanhang verdient. Daar doe je dan je best voor.

Ik ben geboren en opgegroeid in Leiden en via de ambachtsschool instrumentmaken met daarna een avondopleiding NO akte elektrotechniek. Ik ben daarmee niet voor de klas gaan staan. Ik heb ongeveer 20 jaar bij Shell gewerkt, eerst in Rijswijk, daarna Amsterdam. Mijn laatste functie was groepsleider in de ontwerpafdeling.

Ik ben altijd actief lid geweest van de NVV, later FNV en  toen ik bij de bond in dienst kwam, ben ik daar “gegroeid” naar hoofd facilitaire zaken. Dat heb ik tot mijn pensioen gedaan, ook ruim 20 jaar. Het werken bij de bond en het lidmaatschap van de PvdA was nogal eens spanningsvol, waardoor ik soms bedankte voor de partij.

Ik heb ca 20 jaar in het bestuur van de VHV ( Vrienden Historie Vakbeweging) gezeten, de laatste 6 jaar was ik secretaris. In 2016 ben ik ermee gestopt. Ik geef rondleidingen in het vakbondsgebouw van de Diamantbewerkersbond van architect Berlage in Amsterdam. Dat ligt nu even op zijn gat door het bekende virus.

Willem de Vrind is als bestuurslid benoemd in de algemene ledenvergadering van 9 december 2020,