Secretaris

Roy van Loon

Roy van Loon

Over Roy van Loon

06-55141725[email protected]

Mijn naam is Roy van Loon ik ben 26 jaar oud en ik woon in de Slachthuiswijk in Haarlem. Na mijn opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement wilde ik graag maatschappelijk actief worden. Daarom werd ik een half jaar geleden lid van de partij die streeft naar solidariteit, gelijkheid en bestaanszekerheid, waarden die voor mij heel belangrijk zijn. Ik ben empathisch en wil me graag inzetten voor mensen, zeker omdat ik denk dat zij te weinig gehoord worden. Beleid wordt nu vaak gemaakt gebaseerd op een negatief mensbeeld, op wantrouwen en controleren vanuit een doorgeschoten individualisme. Ik sta voor het tegenovergestelde: mensen zijn goed en willen goed doen, geef ze vertrouwen en verantwoordelijkheid, maak ze eigenaar en betrek ze bij het collectief.

Daarbij is het belangrijk om zo veel mogelijk in gesprek te zijn, te luisteren, te discussiëren en inzicht te krijgen in de dagelijkse praktijk van mensen. Weet dat ik hiervoor opensta en schroom niet om een appje of mail te sturen. Daarnaast mag je me altijd bellen.

In mijn termijn als secretaris zou ik me, naast de eerdergenoemde waarden, graag inzetten voor diversiteit en inclusie. Daarmee wil ik ruimte voor anderen creëren, de stem van mensen faciliteren die anders niet zo snel gehoord worden. Ook hoop ik bij te dragen aan de structuur en een fijne omgeving.