Alle mensen

Maarten Wiedemeijer

Maarten Wiedemeijer

Wim Buisman

Wim Buisman

Frank Voskuilen

Frank Voskuilen

Rick Kwakkenbos

Rick Kwakkenbos

Suzanne Kakkos

Suzanne Kakkos

Algemeen bestuurslid

Els Veenhoven

Els Veenhoven

lid algemeen bestuur

Hoogheemraadschap van Rijnland
Conny Kaper

Conny Kaper

secretaris afdelingsbestuur

coördinator werkgroep werk
Erica Bastiaans

Erica Bastiaans

algemeen bestuurslid

ledenbinding, bovenlokale contacten
Eric Bloembergen

Eric Bloembergen

PS15 NH kandidaat 19

Marjan Adema

Marjan Adema

scouting
Harold Hoiting

Harold Hoiting

lid ombudsteam
Freek Salm

Freek Salm

lid ombudsteam
Riet Jacobs

Riet Jacobs

lid ombudsteam
Ank Buis

Ank Buis

lid ombudsteam
Erwino Ouwerkerk

Erwino Ouwerkerk

Paul Seyferth

Paul Seyferth

GR14 kandidaat 19

Floor Roduner

Floor Roduner

schaduwraadslid

commissie beheer, contact Rozenprieel + Sportheldenbuurt
Mary Scholtemeijer

Mary Scholtemeijer

GR14 kandidaat 22 (lijstduwer)

Tessa van den Dolder

Tessa van den Dolder

voormalig afdelingssecretaris

René Rensing

René Rensing

GR14 kandidaat 13

Remco Visser

Remco Visser

GR14 kandidaat 12

wg Werk (coördinator) | lid ombudsteam
Teresa van Beelen

Teresa van Beelen

GR14 kandidaat 16

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

(schaduw)raadslid

Diana van Loenen

Diana van Loenen

raadslid

commissie bestuur, contact Noord(2)
Johan Slik

Johan Slik

GR14 kandidaat 14

Jan Oldenburger

Jan Oldenburger

GR14 kandidaat 20

Sidney Visser

Sidney Visser

voormalig (schaduw)raadslid

commissie ontwikkeling, contact Schalkwijk minus Boerhaavewijk
Simon van de Kamer

Simon van de Kamer

GR14 kandidaat 11

Adriaan Helmig

Adriaan Helmig

GR14 kandidaat 21 (lijstduwer)

afgevaardigde (gewest)
Gert-Jan Ankoné

Gert-Jan Ankoné

Heleen de Jong

Heleen de Jong

Voormalig algemeen bestuurslid

Barbara van Balen

Barbara van Balen

penningmeester

afgevaardigde (verenigingsraad)
Marith Rebel-Volp

Marith Rebel-Volp

Tweede Kamerlid

Janna Bosselaar

Janna Bosselaar

(1913-2001)
KandAdviesCie

KandAdviesCie

KandidaatstellingsAdvies Commissie
Remy Wilshaus

Remy Wilshaus

afdelingsvoorzitter

Roel Schepers

Roel Schepers

GR14 kandidaat17

Xander den Uyl

Xander den Uyl

lid Provinciale Staten Noord-Holland

GR14 kandidaat 23 (lijstduwer)
Hella van de Beek

Hella van de Beek

programmacommissie (subgroep kansen voor de jeugd & secretaris regiegroep)
Bart-Bram Spruit

Bart-Bram Spruit

GR14 kandidaat 18

Stan Kaatee

Stan Kaatee

voormalig fractievoorzitter

scouting
Marijke Lodeweegs

Marijke Lodeweegs

scouting (contactpersoon)
Arjen Overbeek

Arjen Overbeek

voormalig raadslid

Sjoera Dikkers

Sjoera Dikkers

Tweede Kamerlid

Jeroen Recourt

Jeroen Recourt

Tweede Kamerlid

Bernt Schneiders

Bernt Schneiders

burgemeester van Haarlem

Thea de Roos-van Rooden

Thea de Roos-van Rooden

voormalig lid dagelijks bestuur

Hoogheemraadschap van Rijnland
Campagneteam

Campagneteam

Bas Vereecken

Bas Vereecken

lid ombudsteam
Kees Meijer

Kees Meijer

lid ombudsteam
Sonja Kagie

Sonja Kagie

contactvrouw HVIP | lid ombudsteam
Henk van Bakel

Henk van Bakel

voormalig lid ombudsteam
Ombudsteam

Ombudsteam

algemene info
Afgevaardigden

Afgevaardigden

algemene info
Fractie

Fractie

algemene info
Bestuur

Bestuur

algemene info
Ronald Schreuder

Ronald Schreuder

plv. afgevaardigde (congres) - afgevaardigde (politieke ledenraad)

wg Zorg (coördinator) | lid ombudsteam
Theo Vermeij

Theo Vermeij

afgevaardigde (gewest)

Henk van Dantzig

Henk van Dantzig

afgevaardigde (gewest)

Martien Brander

Martien Brander

raadslid

commissie samenleving, contact Noord(1), campagne (fractie)
Rinze Marten Witteveen

Rinze Marten Witteveen

afgevaardigde (congres & gewest)

Adri Kemps

Adri Kemps

Algemeen bestuurslid

Remmelt van Veelen

Remmelt van Veelen

coördinator ombudsteam
Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

voormalig raadslid 2010-2017

Marceline Schopman

Marceline Schopman

raadslid, vice-fractievoorzitter

commissie ontwikkeling, contact Zuid-West(1) + Ramplaankwartier, lid redactieadviesraad VNG magazine
Roel Schaart

Roel Schaart

voormalig raadslid, GR14 kandidaat 25 (lijstduwer)

Hans van der Bruggen

Hans van der Bruggen

raadslid

commissie samenleving, contact Boerhavewijk + Zuid-West(2)
Helga Koper

Helga Koper

voormalig raadslid, GR14 kandidaat 24 (lijstduwer)

Redactie

Redactie

web & nieuwsbrief & sociale media
Wim Schuur

Wim Schuur

voormalig bestuurslid (secretaris)

Jeroen Fritz

Jeroen Fritz

raadslid, fractievoorzitter

commissie bestuur, contact Centrum, website
Jan Nieuwenburg

Jan Nieuwenburg

burgemeester van Hoorn

voormalig raadslid, wethouder, lid Provinciale Staten Noord-Holland | scouting
Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

wethouder

werk, economische zaken, sociale zaken, wonen en coördinatie sociaal domein
Bob Hilarius

Bob Hilarius

Voormalig penningmeester/algemeen bestuurslid