raadslid, vice-fractievoorzitter

Marceline Schopman

commissie ontwikkeling, contact Zuid-West(1) + Ramplaankwartier, lid redactieadviesraad VNG magazine
Marceline Schopman