Gemeenteraadslid

Marceline Schopman

commissie ontwikkeling, contact Zuid-West(1) + Ramplaankwartier, lid redactieadviesraad VNG magazine

Geen Haarlemmer is gelijk, maar iedereen heeft  wel recht op gelijke kansen of je nu links of rechts van het Spaarne woont. Om dat samen te bewerkstelligen, ervoor te knokken en wat behaald is te bewaken, is sociaal en democratisch!