KandAdviesCie

KandidaatstellingsAdvies Commissie
KandAdviesCie

Over KandAdviesCie

Om tot een kandidatenlijst te komen kennen we binnen onze partij de volgende commissievormen:

  • een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie (legt de conceptlijst direct voor aan de ledenvergadering)
  • een adviescommissie kandidaatstelling (brengt advies uit over de conceptlijst aan het afdelingsbestuur)
  • het afdelingsbestuur doet de kandidaatstelling zelfstandig.

In onze afdeling is door de leden gekozen voor de tweede vorm:
een KandidaatstellingsAdviesCommissie (KandAdviesCie), waarvan de voornaamste taak bestaat uit het werven en selecteren van kandidaten voor de gemeenteraad (gemeenteraadsleden) en het college (wethouders). De KandAdviesCie adviseert het afdelingsbestuur. Uiteindelijke besluitvorming vindt plaats door de leden.

De lijsttrekker wordt gekozen middels een ledenraadpleging, tenzij er slechts een kandidaat is. De gekozen lijsttrekker wordt de nieuwe fractievoorzitter.

Kandidaat wethouders komen op de conceptlijst. Dat kan op een prominente of onverkiesbare plaats zijn.

 

Nadere  informatie over de kandidaatsstelling  treft u in de bijgaande brochure.
En raadpleeg de relevante profielen van