voormalig wethouder 2014-2017

Joyce Langenacker

werk, economische zaken, sociale zaken, wonen en coördinatie sociaal domein

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maak ik als wethouder deel uit van het college van B&W, dat bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Voor mijn taakgebieden kunt u mijn portefeuille inzien.

“Sociaal-democratie in Haarlem is voor mij het kloppende hart in onze mooie stad. Een hart dat sneller klopt voor mensen die het even moeilijk hebben en open staat voor iedereen, een hart dat iedereen de energie en mogelijkheden biedt om wat (moois) van het leven te maken en dat er voor zorgt dat onze stad een thuishaven is,  waar het goed toeven is.”

facebookje

kandidaat 26 GR2014 (kandidaat wethouder)