Gemeenteraadslid

Isabelle Wisse

Commissie Beheer
Ik ben Isabelle Wisse. Ik maak deel uit van de commissie Beheer (onderhoud, mobiliteit en duurzaamheid). Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie, de Auditcommissie, en de Commissie Geloofsbrieven.
Ik ben contactpersoon binnen de fractie voor de 4 Schalkwijkse wijkraden. Bestaanszekerheid voor alle Haarlemmers, en een duurzamer, groener, circulair Haarlem zijn mijn belangrijkste politieke drijfveren.