Gemeenteraadslid, #3 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Isabelle Wisse

Bestaanszekerheid voor iedereen, een inclusieve samenleving – dat is de essentie van de sociaal-democratie. En het belangrijkste doel waarvoor ik mij, vanuit PvdA Haarlem, wil inzetten.

De grootste risico’s voor onze samenleving zijn gelinkt aan klimaatverandering. Bij elke oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk zou daarom het effect op het klimaat zwaar moeten meewegen: meer duurzame sociale woningbouw, meer groene speelplekken, beter onderwijs met meer aandacht voor natuur en biodiversiteit.

Een snelle transitie van Haarlem naar een groenere, gasloze, energieneutrale stad, waarin grondstoffen circuleren, is van wezenlijk belang.

Ik ben jurist, heb eerder bij de Europese Unie en in de advocatuur gewerkt, en ben samen met mijn man eigenaar van een circulair bedrijf in Haarlem.