Door Remy Wilshaus op 25 mei 2016

Dromen van werk

Dream2Work is een stichting dóór en vóór jongeren. Door het geven van trainingen worden jongeren geholpen met het vinden van werk en het opdoen van werkervaring. Zij leren over zichzelf om zo hun eigen kansen op werk te creëren. Met vallen en opstaan, want fouten maken mag. Daar leer je van.

Je mag zijn wie je bent
Wie ben ik? Wat kan ik? Wat weet ik? Wie ontmoet ik? Die vragen staan bij Dream2Work centraal. Oprichter Jolanda van Duin vertelt: “Scholen zijn gericht op het doorgeleiden van jongeren naar de volgende school. In plaats daarvan moeten we jongeren helpen om zicht te krijgen op wat zij willen leren en ontwikkelen, wat zij willen bereiken in het leven.” Dream2Work werkt dóór en vóór jongeren en daarom is het logisch dat er ook stageplaatsen worden aangeboden. Sarah en Nathalie lopen stage bij de stichting en helpen bij het ontwikkelen van trainingen en doen onderzoek dat Dream2Work weer kan gebruiken.

Wel verbonden, maar ook eenzaam
Sarah vertelt dat uit onderzoek blijkt dat jongeren ambitieus zijn, maar ook passief. “Het lijkt wel of ze in hun hoofd druk zijn, maar dat alle plannen er niet goed uit komen. Wij helpen jongeren daarbij.” Oprichter Jolanda vult aan: “Jongeren zijn wel ‘verbonden’ maar ook eenzaam. De hele wereld komt voorbij op hun telefoon. Het gaat maar door. Je kunt het bekijken en je hoeft er niets voor te doen. Jongeren zijn gewend om de communicatie via social media te beïnvloeden, maar in de echte wereld is dat niet mogelijk.” Dream2Work helpt jongeren om de vaardigheden te ontwikkelen die zij op de arbeidsmarkt nodig hebben.

Jongeren kansen bieden
De jongeren van Dream2Work helpen jongeren. Peer 2 peer wordt dat genoemd. De rolmodellen vertellen vanuit eigen ervaring en helpen jongeren om zich bewust te worden van wie zij zijn en waaraan zij willen werken. Maar waarom wordt deze manier van werken niet op school toegepast? Nathalie vertelt dat dat niet ligt aan de deskundigheid van de leraren, maar aan de manier waarop het onderwijs is georganiseerd. “Leraren zijn veel tijd bezig met het uitvoeren van beleid in plaats van met hun leerlingen.” Wat Jolanda betreft zou het onderwijs ook meer flexibel moeten zijn en zou werken en leren moeten kunnen afwisselen, op jongere én op oudere leeftijd. “Waarom zou een opleiding standaard vier jaar moeten duren? Als jongeren een deel van de opleiding hebben gevolgd dan zouden ze daarvoor ook moeten worden gewaardeerd, zij hebben zich immers ontwikkeld.”

Trainingen
De afgelopen periode hebben de jongeren van Dream2Work trainingen ontwikkeld. Zij werken daarbij samen met een denktank van mensen met werkervaring op uiteenlopende gebieden. Jolanda vertelt: “Na het samen uitvoeren van de eerste trainingen is het nu tijd om meer jongeren te bereiken. Bijvoorbeeld door op scholen de trainingen te komen geven. Zo kunnen meer jongeren worden geënthousiasmeerd om werkervaring op te doen en ook meedoen binnen Dream2Work om zélf de trainingen door te geven.” Maar dat gaat niet vanzelf. Er is geld nodig om dat te organiseren maar de subsidies die hiervoor zijn aangevraagd bij de gemeente zijn afgewezen. Onduidelijk is waarom. De zoektocht naar geld om alle plannen van Dream2Work uit te voeren gaat daarom door.

 


Dream2Work daagt scholieren, studenten en jonge starters in Den Helder en Haarlem uit om elkaar te inspireren met werken en leren en hun loopbaan samen vorm te geven. Jongeren bouwen een sterk netwerk op waarbij de nadruk ligt op diversiteit en talentontwikkeling voor iedereen.

Kijk voor meer informatie op www.dream2work.com of neem per e-mail contact op met oprichter Jolanda van Duin: haarlem@dream2work.com.