Stel jij je kandidaat als raadslid, lijsttrekker of wethouder?

De PvdA Haarlem is voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 op zoek naar (nieuw) politiek talent. Ben je betrokken bij Haarlem? Wil je je inzetten voor onze stad? Kun je je vinden in het geluid dat de PvdA al meer dan zeventig jaar in Haarlem laat horen? Stel je dan nu kandidaat als raadslid, lijsttrekker of wethouder! De deadline voor kandidaatstelling is zondag 17 september 2017.

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap – het is de rode draad van de sociaaldemocratie in de strijd voor een rechtvaardige wereld. Volksvertegenwoordigers en bestuurders van de PvdA beschouwen dit als hun belangrijkste opdracht. Elke dag opnieuw zetten zij zich in voor een goede toekomst voor iedereen. Door samen te werken, door mensen zeggenschap te geven en door mensen te steunen als zij dat nodig hebben.

Leden van de PvdA Haarlem kunnen zich kandidaat stellen als raadslid, lijsttrekker of wethouder. Ook de leden die nog geen ervaring hebben in de lokale politiek worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich te kandideren.

Hieronder lees je wat wij verwachten van onze politici, van de fractie als geheel, van een gemeenteraadslid, van een lijsttrekker / fractievoorzitter en van een wethouder. Een uitgebreide toelichting op onderstaande beschrijvingen lees je in de profielschets. Wil je meer weten over de procedure van kandidaatstelling? Lees dan verder op deze pagina.

POLITICI VAN DE PVDA
Of het nu gaat om gemeenteraadsleden (volksvertegenwoordigers) of wethouders (bestuurders), politici van de PvdA Haarlem herken je meteen. Zij kennen Haarlem door en door, zij stellen mensen centraal en zij handelen vanuit herkenbare sociaaldemocratische waarden. Politici van de PvdA stellen zich dienstbaar op. Dienstbaar aan de stad en haar inwoners, aan de partij en haar partners, en aan de lokale democratie. Politici van de PvdA zijn betrouwbaar en integer en handelen hiernaar in woord en daad.

FRACTIE
De fractie bestaat uit de gemeenteraadsleden en de schaduwraadsleden van de PvdA. Samen vertegenwoordigen zij de PvdA in de gemeenteraad en de bijbehorende commissies. Fractieleden verdelen de onderwerpen waarover zij, namens de PvdA-fractie het woord voeren. De standpunten worden in onderling overleg bepaald, wanneer nodig bij meerderheid van stemmen. De fractie kan zich in haar werk laten ondersteunen door een fractiemedewerker.

GEMEENTERAADSLID
Gemeenteraadsleden van de PvdA weten wat er speelt in de stad en hebben een visie op wat er de komende jaren moet gebeuren om het leven van Haarlemmers te verbeteren. Zij vertegenwoordigen de kiezers van de PvdA en hebben concrete ideeën over hoe de politieke idealen van de PvdA in de praktijk kunnen worden toegepast. Onze gemeenteraadsleden komen in actie als zij onrecht zien. Samen met anderen nemen zij, zowel binnen als buiten het stadhuis, het initiatief om het leven van Haarlemmers te verbeteren. In de gemeenteraad stellen zij de kaders vast voor de uitvoering van beleid. Zij controleren actief, kritisch én constructief het Haarlemse stadsbestuur.

LIJSTTREKKER / FRACTIEVOORZITTER
De lijsttrekker van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt rechtstreeks gekozen door de leden en is de politiek leider van de PvdA Haarlem. Na de verkiezingen wordt de lijsttrekker fractievoorzitter. Deze combinatie van taken en verantwoordelijkheden vraagt om politiek gevoel en leidinggevende capaciteiten. De lijsttrekker en fractievoorzitter is strateeg, teamspeler en leider tegelijk. Zowel binnen de fractie of de afdeling, als naar de stad en andere partijen in de gemeenteraad. Tijdens de verkiezingscampagne is de lijsttrekker hét gezicht van de PvdA. Na de verkiezingen geeft de fractievoorzitter leiding aan de fractie. De fractievoorzitter zorgt ervoor dat de fractie als team functioneert, de fractieleden op hun eigen kwaliteiten worden ingezet en dat afspraken worden nagekomen. De lijsttrekker / fractievoorzitter heeft in het politieke debat een voortrekkersrol. De fractievoorzitter bewaakt de samenwerking met andere partijen in de raad en onderhoudt de relatie met de wethouders. Samen met de afdelingsvoorzitter voert de fractievoorzitter jaarlijks functioneringsgesprekken met de fractieleden (en wanneer van toepassing met de wethouder).

WETHOUDER
Wethouders hebben te maken met een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld van de ambtelijke organisatie tot individuele burgers, van de gemeenteraad tot maatschappelijke organisaties en van het bedrijfsleven tot provinciale en landelijke overheid. De wethouder heeft een eigen portefeuille van onderwerpen waarvoor politieke verantwoordelijkheid wordt gedragen. De wethouder onderhandelt in de coalitie, ligt onder een vergrootglas bij de media, neemt beslissingen op strategisch niveau, toont betrokkenheid bij de maatschappij en gaat in gesprek met de mensen in de wijken over gemeentelijke zaken die hen aangaan.

KANDIDAATSTELLINGSPROCEDURE
Op deze pagina lees je hoe je je kunt kandideren en wat daar allemaal bij komt kijken.